Avfall i båt Iris sendte i går kveld den første båtlasten med restavfall til energigjenvinningsanlegget til Kvitebjørn Varme i Tromsø. Avtalen som strekker seg over fem år betyr 1600 færre vogntog på veiene og reduserte utslipp på over 50 prosent.

- Vi er veldig godt fornøyde med at vi har fått til en avtale med Remiks og Kvitebjørn Varme i Tromsø. Den har stor betydning både samfunnsmessig og miljømessig, sier daglig leder Harald Østbø i Iris Produksjon.

Fra vei til hav

- Vi er opptatt av både vårt samfunn- og miljøansvar og har et klart mål om å få avfallet bort fra veiene og over på mer miljøvennlig transport.  Ved å sende avfallet med båt i stedet for med bil blir utslippene mer enn halvert. I tillegg bidrar vi årlig til 320 færre vogntog på veiene, noe som reduserer kjøring på vei med 168.000 kilometer i året. Det er omtrent fire ganger avstanden rundt ekvator. Og det på ei tid av året med vanskelige kjøreforhold, sier Østbø.
  Avtalen med Kvitebjørn Varme og Remiks er på opptil 8000 tonn med restavfall i året. Det er litt under halvparten av den totale mengden Iris tar imot.

 

Mann ved båtAvdelingsleder Raymond Hansen i Iris Produksjon sørget for at lastingen på kaia i Vikan gikk riktig for seg.

Råvarer

- Vi lager et produkt som skal tilbake i næringskjeden. Både UNN, Jekta Storsenter og gågata i Tromsø varmes opp med energi fra Kvitebjørn Varme. En planlagt utvidelse av anlegget i Tromsø kan på sikt føre til at alt restavfall fra Iris går med båt til Tromsø, sier Østbø.   
  Sent i går kveld la «Cabal» fra kai i Vikan mot Tromsø med den første lasten med 950 tonn restavfall om bord. Det tilsvarer det 13.200 innbyggere i Salten kaster som restavfall hvert år.
  På kaikanten sørget avdelingsleder Raymond Hansen i Irs Produksjon for at lasten kom forsvarlig om bord.

båt

Omlegging

- Den store omleggingen vi har gjort i produksjonslinja for restavfall med kverning, uttak av ikke brennbart avfall, sammenpressing og plasting, gjør at vi nå kan lagre restavfallet i baller utendørs og levere når behovet er størst.
  - Men det viktigste er at vi har helt andre muligheter for transport, blant annet med båt. Det åpner nye samarbeidsmuligheter enn vi har hatt tidligere og har gjort avtalen med Remiks og Kvitebjørn Varme mulig, sier Hansen.
  Iris Produksjon har investert over 20 millioner kroner i ei helt ny helelektrisk produksjonslinje i Vikan. Det gir en årlig besparelse på langt over 50.000 liter diesel og er et stort bidrag til visjonen «Nullutslipp Vikan».

Avgifter

Samtidig som Iris tilrettelegger for at restavfallet skal ha en bedre brennverdi og kunne transporteres mer miljøvennlig, vil myndighetene i både Sverige og Norge bruke avgifter for å få innbyggerne til å sortere bedre og dermed få ned mengden restavfall fra husholdninger og næringsliv.
  - Det er allerede innført forbrenningsskatt i Sverige, og i Norge ser det ut til at man innfører en slik avgift fra 2021. Altså, en ekstra avgift på avfall som energigjenvinnes i forbrenningsanlegg. En slik avgift øker behandlingskostnaden med 10 prosent over natta. Vi må derfor belage oss på at det vil koste mer i framtiden å behandle restavfallet, noe som vil påvirke renovasjonskostnadene negativt hos de husholdningene som har mye restavfall, sier Østbø.

rundballe med avfall
Omlegging av restavfallslinja hos Iris Produksjon åpner for helt nye muligheter for lagring og transport av restavfallet.