Kun emballasje

- Dunken med turkis lokk er for innsamling av emballasje av glass eller metall. Det vil si emballasje som det har vært et produkt i: som for eksempel glassflasker, syltetøyglass, aluminiumformer for fisk og hermetikkbokser, som for eksempel makrell i tomat, forklarer Monica Novik Tennfjord, daglig leder i Iris Service AS.  

Gjennom denne våren og sommeren har altså Iris registrert at det er en del feilsortering i denne dunken. Spesielt legger de merke til store gjenstander av metall som er kastet i dunken hjemme, og dette skaper problemer i gjenvinningen, forteller Monica.

Monica Novik Tennfjord viser frem stekepanner som ikke skal i dunken hjemme, men leveres til miljøtorgetMonica Novik Tennfjord viser frem stekepanner som ikke skal i dunken hjemme, men leveres til miljøtorget.

Dårligst i Nordland

- Vi sender all glass- og metallemballasje til gjenvinning i Fredrikstad. Når et slikt lass inneholder andre gjenstander enn emballasje, som for eksempel stekepanner, ovnsglass, ildfaste former, speil, bremseskiver eller rullegardiner, blir dette registrert og ført som et avvik hos mottaksselskapet i Fredrikstad.

- Grunnen til at det kun er emballasje av glass eller metall som skal i dunken er at andre typer glass eller metall ødelegger for den videre gjenvinningen. Ovnsglass, for eksempel, smelter ved enn mye høyere temperatur enn et syltetøyglass. Det er veldig lite som skal til for at en container med glassemballasje som er sendt til gjenvinning ikke blir mulig å gjøre om til nytt glass.

Hittil i år er Salten og Iris dårligst i Nordland. Regionen har dobbel så mye feilsortering sammenlignet med de andre avfallsselskapene i fylket.

- Det som skal til for å få bukt med dette er at metallgjenstander og glassgjenstander som ikke er emballasje ikke havner i dunken hjemme, men leveres til ditt lokale miljøtorg. Der har vi egne containere for denne typen avfall.

- Huskeregelen er enkel: er det emballasje skal det i dunken, er det ikke emballasje skal det til miljøtorget, poengterer Monica.

Får straffegebyr

-  Gjenvinningsselskapet Sirkel er en del av produsentansvarsordningen for emballasje i Norge. Det betyr at alle selskaper som lager produkter som har en form for emballasje, betaler en avgift for at det skal finnes et system for gjenvinning av denne emballasjen. Oppdager Sirkel feilsortert avfall sammen med glass- og metallemballasjen fører dette til at Iris får et straffegebyr.

Monica finner fort en stekepanne som ikke skulle ha havnet i dunken hjemme.Monica finner fort en stekepanne som ikke skulle ha havnet i dunken hjemme.

Må være mer tydelig

- Vi opplever at våre kunder er flinke til å sortere. Vår oppfatning er at grunnen til at det havner mange store metallgjenstander i dunken rett og slett er at man på folkemunne bruker ordene «glass og metall» når man snakker om denne avfallstypen.

- Her kan vi i Iris være enda tydeligere i kommunikasjonen og gi bedre info om hva som skal og ikke skal i dunken. Ordet man trenger å huske på er altså «emballasje», avslutter Monica.

Kun emballasje skal i dunken med turkis lokk.Kun emballasje skal i dunken med turkis lokk.