‒ Vi er imponert over hvordan det jobbes i Iris-selskapene. Det legges ikke bare til rette for eldre arbeidstakere, de blir også synliggjort som den ressursen de er i arbeidslivet. Iris treffer godt på formålet med prisen på flere av kriteriene, sier seniorrådgiver Olav Eikemo i Senter for seniorpolitkk.

Tre nominerte

I fjor endret senteret navnet på prisen fra Årets seniorinitiativ til Årets seniorprofil. Det åpnet for at ikke bare virksomheter og organisasjoner kunne bli nominert, men også enkeltpersoner. I år er Iris nominert sammen med et busselskap fra Midt-Norge og to lærere ved en skole i Akershus.
  ‒ Vi ser en klar kultur i Iris for tilrettelegging, slik at eldre arbeidstakere kan lære og utvikle seg for å gjøre arbeidsoppgaver som krever ny kunnskap. For eksempel så må en sjåfør i selskapene beherske langt mer enn bare å kjøre bilen for å gjøre en god jobb. Og den kunnskapen har seniorene tilegnet seg, sier Eikemo.

 

Fjær i hatten

Kvalitets- og HMS-leder Ellen Bakkefjell i Iris er stolt over nominasjonen.
  ‒ For oss er det viktig å se redusert sykefravær, inkludering og forlengelse av seniorers deltakelse i arbeidslivet i en sammenheng. Dette arbeider vi med hver dag. Da er det ekstra hyggelig å bli lagt merke til.  Å bli nominert til prisen Årets seniorprofil er en fjær i hatten for det arbeidet vi gjør, sier Bakkefjell.
  ‒ Vi har også god erfaring med å bruke både pensjonister og arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne på våre Miljøtorg. Mange har solid arbeidslivserfaring og ønsker å bruke restarbeidsevnen til meningsfylt arbeid.

Ungdom

Sjåfør Stein W. Hanssen ble 72 år 29. oktober. Han kjører fortsatt en av Retura Iris sine renovasjonsbiler og får ikke rost nok sin arbeidsgiver.
  ‒ Jeg er veldig takknemlig for hvordan det er blitt tilrettelagt for at jeg fortsatt kan stå i jobben. Jeg er sikker på at ikke alle arbeidsgivere ville gjort det samme. I Iris er det plass til både unge og eldre arbeidstakere, sier Hanssen.
  Samtidig som Iris har lagt til rette for seniorene, har selskapet vært en forkjemper for å få på plass Trainee Salten og tilby ungdom med høyere utdanning arbeidsplass.
  ‒ Samhandlingen mellom ung velutdannet arbeidskraft og seniorer med lang arbeidserfaring på søken etter ny kunnskap, har utvilsomt vært en suksess. Ikke bare for den enkelte, men for hele organisasjonen, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten.

  Hvem som kan kalle seg Årets seniorprofil 2017 vil bli offentliggjort rett over nyttår.