Iris Miljøtorg HalsaMiljøtorget på Halsa ligger like ved riksveien.

- Vi vet at dette er et Miljøtorg som befolkningen i søndre Meløy har savnet. Og det er ikke så rart når man må kjøre mellom 6,5 og 10 mil for å kvitte seg med avfallet, sier Johnsen.
  - Alt skal være klart til åpning 2.oktober klokken 17.00. Da inviterer vi til kaffe, brus og kaker og snorklipping. På åpningsdagen blir det mulig å levere avfall fra kl. 13.00. 

Fullverdig anlegg

Det nye Miljøtorget på Halsa blir et fullverdig Miljøtorg som vil ta imot alt av avfall.
  - Vi vil ta imot samme type avfall her som ved de øvrige Miljøtorgene. Så nå vil det ikke lenger være nødvendig for innbyggerne i søndre Meløy til å kjøre til Reipå for å levere avfallet sitt.
  På den 4,5 mål store tomta er rampen kommet på plass. Uteområdet er asfaltert og gjerder rundt anlegget og mot veien er satt opp. Nå gjenstår bare litt etterarbeid, litt asfaltering og skilting. 

Iris Miljøtorg HalsaMiljøtorget på Halsa bygges under samme lest som de øvrige torgene.

Innkjøring

- Bilene kjører rett inn på rampen hvor de leverer restavfall, trevirke og metall. Mest sannsynlig vil vi ta imot farlig avfallet og en del andre fraksjoner i hovedbygget. I tillegg vil det stå en del containere på området utenfor bygget. Vi skal få til en smidig og god logistikk for levering av avfall. Vi vil også vurdere utvidet åpningstid den første uka, slik at folk i området skal få mulighet til å kvitte seg med avfallet utover den faste åpningsdagen som blir tirsdag fra kl. 13.00-18.00, sier Johnsen.

Ved riksveien

Det nye Miljøtorget til iris, som er det 12. i rekken, ligger på høyre side av riksveien på vei inn til Halsa fra nord. Halsa-samfunnet har de siste årene opplevd stor vekst med flere nye eneboliger og et næringsliv som ekspanderer.
  - Det er ingen hemmelighet at en del av avfallet havner på avveie når avstandene for å kvitte seg med det blir opp mot ti mil, sier Ken-Henry Solhaug, en av initiativtakerne til å få på plass en eget Miljøtorg på Halsa.
  - Men det blir det nå slutt på. Åpningen av det nye Miljøtorget har både vi i næringslivet og de øvrige innbyggerne sett fram til i mange år.

Iris Miljøtorg HalsaSnekkerarbeidet går mot slutten på nybygget.

Glede

- Dette blir virkelig en gledens dag for alle som bor i søndre Meløy. For 1700 personer er Halsa et naturlig møtepunkt. I tillegg vil en god del husstander i randsonen kunne bruke Miljøtorget.
  - Vi snakker om kanskje så mange som 2500 mennesker. Dette blir et fantastisk løft for hele området, sier Solhaug.