Betong skal gjenbrukesFra renovering av Aspåsen skole. Nå er målet at 75 prosent av all betong skal brukes på nytt. Men før man når så¨langt gjenstår det mye forskning og utvikling. 

Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet med 14 millioner kroner og skal ledes ledes av UiT, Norges Arktiske Universitet i Narvik. Forskningspartnerne er SINTEF Helgeland, Norut Narvik, NTNU og KUPA. Bedrifter som er med i tillegg til er Iris Produksjon er AF Decom, Norcem, Østbø, Mapei og Sintef Molab. Også andre bedrifter, blant andre JARO, Nordland Betong og NBE uttrykt interesse for prosjektet og har intensjon om å støtte opp under forskningen.

Sirkulær økonomi

Iris Produksjon har allerede startet et prosjekt for gjenbruk av betong som kommer inn avfallsanlegget på Vikan.
  - I den lineære økonomien er vår plass siste ledd i kjeden, men i den sirkulære økonomien inntar vi en sentral rolle som både siste og første steg i verdikjeden, sier salgssjef for bygg og anlegg Sture Wilmann i Iris Produksjon.

Gjenvinningsmål

- Betong er en stor avfallsfraksjon som vil ha betydelig innvirkning på de nasjonale og internasjonale gjenvinningsmålene. Vårt mål er at så mye avfall som mulig skal inngå som råvarer i den sirkulære økonomien. Når betong havner på deponi er det en bortkastet ressurs, sier Wilmann.
 - Vi ønsker å være nyskapende og dette prosjektet vil være innovativt og drive utviklingen for gjenvinning av betong videre. I denne utviklingen vil vi sitte i førersetet.

Gjenbruk

Det nye prosjektet har fått navnet CIRCULUS og omhandler gjenvinning og gjenbruk av betong. Bakgrunnen for prosjektet er kommende krav fra EU om resirkulering av minimum 70% av ikke-farlig konstruksjons- og rivningsavfall. En stor del av dette er betong.
  Bygge- og anleggsnæringen, kommunene og andre aktører står dermed overfor et kommende skifte om hvordan denne typen byggavfall skal håndteres.
  I Norge gjenbrukes bare 21 prosent av betong på nytt. Målet for prosjektet, som ledes av instituttleder Bjørn Reidar Sørensen ved Institutt for bygg, energi om materialteknologi ved UiT i Narvik, er å oppnå 75 prosent gjenvinning av betongen.

Bærekraftmål

CIRCULUS skal bidra til bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv. Prosjektet svarer på FNs bærekraftmål om "ansvarlig forbruk og produksjon", og skal gi ny kunnskap som kan skape nye løsninger og verdier.
  - Ikke-forurenset betongmasse kan blant annet erstatte pukk i bygge- og anleggsvirksomhet, men det er store restriksjoner for bruk ved bygging av vei og gjenbruk i betong. Det er generelt lite fokus på å bevege seg oppover i avfallspyramiden med høyere andel gjenbruk, der de største miljøbesparelsene ligger.

Omstilling

- Den sirkulære økonomien bidrar til økt verdiskapning og sysselsetting hvis vi har evne til å omstille oss og tenke innovativt, sier prosjektleder Bjørn Reidar Sørensen, som også er professor ved UiT.
  CIRCULUS skal løfte betong høyere opp i avfallspyramiden, med fokus på gjenbruk og resirkulering. Målet er å nå lengre enn EUs krav, faktisk mer enn 75 prosent gjenbruk og gjenvinning av betongkonstruksjoner, som igjen skal gi og 75 prosent redusert energibruk. For hele sju prosent av verdens totale CO₂-utslipp kommer fra betong.