Harald Østbø og Olga Epifanova
Daglig leder Harald Østbø i Iris Produksjon orienterte den russiske politikeren Olga Epifanova om hvordan avfallsløsningene til Iris. Hun ble meget imponert over både anlegget på Vikan.

- Vi sorterer ikke avfallet. Alt legges på deponier, og mange ligger nært boligområder. Nå frakter vi avfallet 1000 kilometer fra Moskva opp til Arkhangelsk. Vi opplever stor forurensing og fare for eksplosjoner. I tillegg sliter vi med en god del korrupsjon i denne bransjen. Vi er nødt til å gjøre endringer i alle ledd både på lokalt og nasjonalt nivå, derfor er jeg veldig interessert i å se hvordan dere håndterer avfallet fra husholdninger og næringsliv kunne hun fortelle under besøket på Vikan.

Nestleder i Statsdumaen

Epifanova er en fremtredende russisk politiker, som i 2016 ble valgt som nestleder i Statsdumaen i Moskva.  Det er underhuset i den nasjonale forsamlingen. Her sitter det 450 folkevalgte politikere.
  Denne uken gjestet hun Bodø i forbindelse med møte i Den nordlige dimensjonens parlamentarikerforum sammen nasjonale politikere fra EU, Norge og Island. Under besøket her ønsket hun benytte muligheten til å få et innblikk i hvordan kommunene i Salten håndterer avfallet, og eventuelt få til et samarbeid.

Omvisning

- Vi bistår gjerne russiske myndigheter, slik at de kan utvikle gode avfallsløsninger. Vi har lang erfaring i Salten med kildesortering, og i 2009 ble det slutt på å legge avfall på deponi. Alt vi får inn er ressurser som vi enten bruker til energiutnyttelse, materialgjenvinning eller ombruk, sier daglig leder Harald Østbø i Iris Produksjon. 
  Han tok Olga Epifanova med på en omvisning på anlegget på Vikan der hun fikk et se hvordan Iris videreforedler alle avfallsfraksjonene.

MøteOlga Epifanova noterte ivrig under møte. 

Moderne anlegg

- Vi har Nord-Norges største kompostanlegg hvor alt matavfall og hageavfall blir omgjort til førsteklasses kompostjord. I sommer startet vi en helt ny og moderne elektrisk produksjonslinje for restavfall. Her tar vi ut ikke-brennbart materiale.
  - Vi kverner alt av trevirke og leverer det lokalt til energigjenvinning for å nevne noe. Jeg har forstått at dette er langt unna måten russerne håndterer avfallet på, hovedsakelig fordi de ikke kildesorterer, og dermed forsvinner verdien i avfallet, sier Østbø.

Olga EpifanovaNestlederen i Statsdumaen i Russland er engasjert når hun snakker om hvilken dårlig avfallsløsning man har i Russland. Det ønsker hun å gjøre noe med. 

Vil ha endring

De russiske politikerne fikk ikke bare omvisning på anlegget på Vikan, men også informasjon om hvordan Iris er organisert, henteordninger, oppsamlingsenheter og hvordan husholdninger og næringsliv i Salten bidrar til å gjøre avfallet til en ressurs gjennom god kildesortering.
  - Jeg er imponert over det dere gjør, og ikke minst takknemlig for at jeg får besøke dere og se med egne øyne hvordan dere håndterer avfallet i regionen.  Vi har ikke noe valg. Vi må gjøre noe, og det raskt, for vår avfallsløsning er utgått på dato for lenge siden. Jeg vil ta med meg mine inntrykk og notater tilbake til Dumaen og håper at vi nå kan starte en prosess for å få til endringer, sier hun.