Leif Magne Hjelseng og Elnar Holmen Administrerende direktør Leif Magne Hjelseng (t.v.) i Iris Salten og Elnar Remi Holmen i BRUS forener nå krefter ved at iris blir aksjonær i BRUS.

 

- Iris og Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) har mange likhetstrekk. Vi er begge opptatt av å bidra til en positiv samfunnsutvikling i regionen og er begge offensive for å oppnå et grønt skifte, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten.

Samme mål

- Alle tre fokusområdene i BRUS; kunnskap, infrastruktur og utvikling av nye selskaper og arbeidsplasser, er viktige satsingsområder som Iris har hatt fokus på i mange år. Det er derfor naturlig at vi nå går inn som aksjonær i selskapet og utvikler et nærmere samarbeid.

Mer enn avfall

Iris er godt kjent for henting og håndtering av avfall fra husholdninger og næringsliv i Salten-kommunene gjennom 25 år. I tillegg til avfallsselskapene Iris Service, Iris Produksjon og Returta Iris, eier Iris Salten selskapene Labora og Mivanor, og er majoritetseier i HT Safe og største aksjonær i Nofir.

IRIS-konsernet omsatte i 2018 for 276 millioner kroner og har 135 ansatte.

Over 12,4 mrd.

Med Iris på laget har BRUS nå 38 aksjonærer. Det gjør at selskapene på eiersiden i BRUS bikker over 12,5 milliarder kroner i omsetning. Eier-selskapene bidro i fjor med over 350 millioner kroner i skatt til fellesskapet og sysselsatte over 3100 ansatte som fikk over 2,5 milliarder kroner i lønnsutbetalinger.

  - Vi er veldig glad for at vi har Iris med på eiersiden i BRUS. Iris har i mange år bidratt til kompetanseheving i regionen blant annet ved å støtte Trainee Salten, og kommer til å bli en solid bidragsyter for økt verdiskaping også i framtiden, sier administrerende direktør Elnar Remi Holmen i BRUS.