Utover høsten skal vi gjøre noen tilbakeblikk på det som har skjedd gjennom tre tiår, og markere jubileet.

Hvorfor ble Iris etablert? 

Navnet Iris er en forkortelse for Interkommunal Renovasjon I Salten. Som navnet så fint forklarer var utgangspunktet var felles løsning for renovasjon til alle husholdninger i Salten. Det er svært mange renovasjonsselskap i Norge som er organisert på denne måten, hvor en gruppe kommuner eier andeler av selskapet sammen. 

Kake med jubileumslogo
Det er om lag 350 kilometer mellom det nordligste området Iris har henting av avfall, til det sørligste.  
- I Norge er dette er en helt vanlig måte å løse innsamlingen av avfall fra husholdninger på. Salten er en stor region, men mye variasjon og lange avstander, men driftsoperatørene våre løser dette på en veldig god måte, sier administrerende direktør, Bjørn Ove Moum. 

Mer enn «bare» avfall 

- 30 år med avfallshåndtering gir mange gode historier, og vi gleder oss til å fortelle om små og store begivenheter fra årene som har gått, sier han. 

Administrerende direktør Bjørn Ove Moum
Bjørn Ove gleder seg over å kunne feire 30 år med Iris. 

Iris-konsernet er i dag også mer enn «bare» avfall. Konsernet består av fem hel-eide og ett deleid datterselskap. Det er ikke alle selskapene som er i avfallsbransjen, men her har Iris rollen som eier på vegne av våre eierkommuner.
- Iris er jo blitt en større «familie» etter som årene har gått. Dette skal vi fortelle og forklare mer om utover sensommeren og høsten i en artikkelserie. 
- Først og fremst består Iris av mange flinke folk som står på i sin jobb og har gjort Iris til det det er i dag, sier Bjørn Ove. 

Kakefeiring på miljøtorgene 

- Vi tjuvstartet feiringen litt nå før sommeren med kake på miljøtorg Vensmoen, Misvær, Reipå, Furulund, Fauske og Vikan. Det blir også å dukke opp kake på de andre miljøtorgene i løpet av sommeren.  

- Det er veldig trivelig å komme seg en tur ut fra kontoret, og få tatt en prat både med de ansatte og kunder rundt omkring i regionen. Iris er jo noe av det som er felles for oss i Salten, og det er tydelig at folk både setter pris på og engasjerer seg i jobben som gjøres. 

Iris-ansatte samlet på miljøtorg MisværDriftssjef for Iris Service AS, Andre, driftsoperatør Eilif, driftsoperatør Odd Øyvind,driftsleder for alle miljøtorg, Karen Marie, ansvarlig driftsoperatør ved miljøtorg Misvær Per Jostein og administrerende direktør Bjørn Ove samlet på Miljøtorg Misvær.