mann foredragOveringeniør Willy Søraas møtte ansatte i Iris i en god dialog for å få en sikrere transport av avfall på norske vinterveier.

- Vi følger med alle som både kommer med last og skal lastes hos oss. Hvis noen har slitte dekk eller andre synlige mangler, tar vi kontakt med myndigheten. Og ingen får last hvis traileren har mangler. sier operativ leder Raymond Sandvær i Iris Produksjon.
  - For ikke lenge siden ble et utenlandsk vogntog avskiltet i Bodø etter at vi slo alarm. Det ble senere levert som bilvrak til oss.

Samarbeid

Iris er en av 20-talls bedrifter i fylket som samarbeider med Statens vegvesen i prosjektet Trygg Trailer. I går møtte overingeniør Walter Søraas rundt 30 Iris-ansatte for å fortelle om prosjektet, og hva Iris kan bidra med for å hindre at dårlig skodde vogntog ferdes på vinterveiene.
  - Vi har opplevd en klar forbedring siden Trygg Trailer ble etabler i 2010 etter initiativ fra Nova Sea på Lovund. Senere er dette blitt et landsomfattende prosjekt som vi bruker mye tid på, sier Walter Søraas.

Sikkerhet

Trygg Trailer handler ikke bare om trafikksikkerhet, men også om helse, miljø og sikkerhet for sjåførene, og ikke minst bidra like konkurransevilkår i transportnæringen.
  - Det skal ikke lønne seg å kjøre med dårlig utstyr. Selv om vi gjennomfører en rekke kontroller, er samarbeidet med selskaper som Iris av stor betydning for at vi skal få til endringer. At de har ansatte som vet hvilke krav som stilles til dekk og kjettinger, og er observante rundt andre forhold med vogntoget er viktig.

God dialog

Iris har vært en del av Trygg Trailer-prosjektet i mange år og gjennom det bidratt til en heving av sikkerheten på en god del vogntog.
  - Vi kan vise til mange eksempler på at sjåfører har vært nødt til å skifte dekk eller kjøpe kjettinger før de har fått laste bilen hos oss. Men vi ønsker å bli enda flinkere til å følge opp de sjåførene som kommer, slik at vi er hundre prosent sikker på at vogntogene herfra ferdes sikkert på veiene.  Derfor har vi invitert Walter Søraas fra Statens vegvesen til en dialog med våre ansatte, sier Sandvær.

Åtte vogntog hver dag

Walter Søraas oppfordrer alle til å innarbeide rutiner og krav i kvalitetssystemet til den enkelte bedrift.
  - Og her kan man gå lengre enn kravene fra myndighetene.
  Etter dialogen med Søraas ble mange ansatte i Iris overrasket over hvor mye de egentlig kan bidra med for å sikre transporten på veiene.
  - Vi har 2000 vogntog ut fra Vikan med avfall i året. Det vil si rundt åtte per dag. Noen av disse kjører korte strekninger til Keiseren varmesentral og til havna rett nedenfor anlegget hvor trevirke blir lastet på båt. Men de fleste kjører lange strekninger til Trondheim, Umeå og Sør-Sverige.
  - Nylig fikk vi besøk av et vogntog registrert i Øst-Europa med sjåfør fra Filipinene. Han hadde ikke vært her før og ble stående i bakken opp til Vikan. Vi måtte hjelpe han å legge på kjettinger. Det sier litt om hvordan situasjonen i denne næringen er, sier Sandvær.