juletre til besværDennis Kristensen (t.v.) og Inge Olsen kommer med en klar oppfordring om at juletreet ikke må kappes opp og kastes i matavfallsdunken, men leveres som hageavfall til Iris.

- Juletreet vil vi ha inn sammen med hageavfallet, slik at vi får kvernet det før det går inn i kompostproduksjonen. Derfor er det lurt å vente på at treet blir hentet av Iris, som kjører egne juletre-ruter i januar, og ikke kappe det opp og kaste det i matavfallsdunken, sier de to.
 

Problemer

På Vikan utenfor Bodø ligger Nord-Norges største kompostanlegg. Her sørger Dennis og Inge for at alt matavfall fra Salten og Ofoten blir omgjort til beste kompostjord.
  - Dessverre får vi inn en god del i matavfallet som skaper problemer for oss, og som er umulig å omgjøre til kompostjord. Det kan være alt fra bremseskiver til små matter og klær, som setter seg fast i maskinen.
  - Det samme gjelder hvis et juletre blir kappet opp. Da vil delene fra stammen kile seg fast og skape store problemer for oss.

 

 

Sortering

Matavfallet blir grovsortert når det kommer inn i komposthallen før det blir matet inn i den store maskinen. En stor rotor sørger for at plast blir presset opp og ut, og resten av avfallet blir kvernet og blandet med vann.
  - Vi har dessverre ikke mulighet til å finne små stubber og større grener fra en juletrestamme når vi forsorterer, så den vil følge med hele veien inn i maskinen. Derfor er det viktig at juletreet og annet hageavfall som kvister og greiner ikke blir kastet i matavfallsdunken, men levert som hageavfall til Iris. Da blir det kverne separat med skikkelig utstyr før det blir blandet med matavfallet og lagt i ranker for videre kompostering.

Videreforedling

Kompostjorda fra Iris har høy kvalitet med stort næringsinnhold.
  - Vi videreforedler avfallet som kommer inn og er opptatt av å lage et så godt produkter som mulig av matavfallet. Den nye maskinen vår sørger for at vi kan ta ut det aller meste av plast før avfallet legges i ranker, men klær, matter, bremseskiver og kraftige trebiter som deler av en juletrestamme er, blir rett og slett for kraftig kost for maskinen. Derfor kommer vi med en klar anmodning om at dette ikke kastes i matavfallsdunken, men sorteres ut i de riktige fraksjonene.
  - Da gjenstår det bare å ønske alle et riktig godt nyttår i 2020 med matavfallsdunk uten juletre, sier de to.