Man \n med avfallsdunkSjåfør Frank Normannsen oppfordrer husholdningene til å kaste kun litt gress i matdunken. 

- Vi oppfordret folk i Salten utpå nyåret om ikke å kappe opp juletrærne og kaste de i matavfallsdunken, men vente på at Iris henter de eller levere de som hageavfall på miljøtorgene. Vi vil sende en takk til husholdningene, for vi fikk ingen problemer i januar med at greiner og stammen fra juletrær kilte seg fast i maskinen, sier Dennis Kristensen og Inge Olsen.  

Kvister ut av matdunken

Og nå kommer de med samme oppfordring når det gjelder hageavfall.
  - Nå er det stor aktivitet i hagene rundt omkring i Salten der det skal kuttes greier og etter hvert klippes gress. Da er lett å stikke lange kvister og greiner i dunken. Men på samme måte som for juletrærne vil sette stor pris på om man samler opp dette og heller leverer det på miljøtorget som hageavfall, slik at vi unngår stopp i produksjonen. Litt gress fra plen er ikke noe problem, men store mengder skaper også problemer for oss, sier de to.

Dårlig sortert

Oppfordringen har sammenheng med at Iris Produksjon, som håndterer alt avfall som kommer inn til Vikan, har investerte i en større maskin som forsorterer og behandler matavfallet før det legges i ranker.
  - Vi får dessverre fortsatt inn mye som ikke skal i matavfallet, som matter, store elektriske artikler, jern og plast for å nevne noe, derfor må vi gjøre en grovsortering. En del av dette oppdager vi og får tatt ut, men det er nesten umulig å stoppe f. eks en bremseskive eller en tykk kvist. Da går den videre i maskinen og kiler seg skikkelig fast og kan gi oss mange timer med produksjonsstans. Metaller har i tillegg kostet oss mange tusener i reparasjoner. 

God kompostjord

Dennis og Inge setter sin ære i å lage så god kompostjord av matavfallet som mulig.
  - Men da trenger vi hjelp i fra alle husholdningene og næringslivet i Salten. Kvister og annet hageavfall vil vi kverne for seg før vi blander det inn i matavfallet. Da får vi den beste komposten. Nå håper vi at vi får like god respons på vår oppfordring, som i januar og at vi sammen med kan lage et enda bedre bærekraftig produkt av avfallet vårt, sier de to.