personer utenfor Miljøtorget
Et mobilt gjenbrukssenter vil være plassert i enden av Miljøtorg Vikan. 


- Vi har gjort noen observasjonsstudier og det er mye brukbart som leveres som avfall, og vi i Egna ønsker å være et «ombruksfilter». Dette innebærer at vi skal være til stede på Miljøtorg Vikan tre ganger i uken med et mobil gjenbrukssenter hvor vi samler opp brukbare gjenstander, sier prosjektleder for Egna, Carina Rist.

Et større miljøinitiativ

Egna er et ombrukssenter for fremtiden. Senteret skal være en del av Bodø storsenter, i lokalene der de fleste bodøværingene nå har vært inne til vaksinering for Covid-19. Konseptet er tuftet på at her skal du kunne kjøpe varer som er reparert, pusset opp, redesignet og klar for ombruk.
 

- Det å gi gjenstander nytt og forlenget liv er essensielt for å kunne bedre innsatsen på gjenbruk i Salten. Per i dag er ikke dette satt skikkelig i system, men vår tilstedeværelse på Miljøtorg Vikan vil kunne være et tilbud til innbyggerne som har manglet. Det ligger mye stolthet i det å kunne gi noe tilbake til miljøet fremfor å måtte kaste noe som andre kan ha nytte av. Undersøkelser vi har gjort viser at dette er et etterspurt tiltak, og for oss er det bare starten på et større miljøinitiativ, legger Rist til.

Arbeidstrening

Egna ønsker også å redusere antall personer som havner utenfor arbeidslivet.

- Et slikt tiltak på miljøtorget i Vikan vil bidra til at personer i utenforskap får muligheten til å skaffe seg et fotfeste i arbeidslivet. Det å få oppgaver som gir mening, sammenheng og et bidrag vil kunne øke motivasjonen i seg selv. Disse personene bidrar med sin innsats og er da svært delaktig i å gi nytt liv til gjenstander andre ser nytte av, sier administrerende direktør i Frem, Børge Bøyum.


- På denne måten kan dermed publikum gjøre noe for bra for miljøet og samtidig hjelpe mennesker i en og samme handling, legger Bøyum til.

Ansatt Egna utenfor Miljøtorg Vikan
Her er Kolbjørn Jenssen i Egna med en gyngetol og en vedbalje som de mer enn gjerne tar imot til gjenbrukssenteret


Viderebehandling

- Vi i Egna vil kunne rense og reparere gjenstander som vi mener er en forutsetning for nytt liv. Vi vil behandle det som var på vei til å bli avfall med den tanke at det har en verdi. Det innebærer at møbler/gjenstander kan få nytt liv i et annet hjem. Det er mye som egner seg til gjenbruk og vi ønsker å gi gjenstandene kjærlighet, enten gjennom reparasjon eller redesign, sier Kolbjørn Jenssen, som fra mandag skal være på Miljøtorg Vikan for Egna.

 

Tilstedeværelse

- I første omgang kan publikum og besøkende forvente at vi er til stede med vårt mobile ombrukssenter mandag og onsdag mellom 14:00 – 20:00, og lørdager fra 12:00-16:00. Vi er kjempespent på hvordan publikum tar imot tilbudet, og vil justere tidene og eventuelt utvide hvis vi ser at det er rom for det.

Ansvarlig driftsleder for alle Miljøtorg i Iris, Karen Marie Braseth, er spent på effekten av prosjektet som nå er satt i gang:

- Jeg synes det er flott at vi sammen med Egna kan få til et slik samarbeid. Det er mye fokus på bærekraft, og det å gjenbruke og det er viktig at vi også kan bidra med tilrettelegging for dette.

Arbeidsleder for Miljøtorg, Vikan Veronica Lundli, ser også svært positivt på dette tiltaket:
- Jeg tror vi på lag med Egna kan redde mange flere gjenstander enn det vi har kapasitet til per dags dato. Vi klarer å plukke noe ut til det populære skrotfunnkonseptet, men er ikke i nærheten av å redde alt. Dette er et godt steg i riktig retning!

Ansatt Egna på Miljøtorg VikanDette speilet som Carina Rist viser frem vil få nytt liv hos Egna, mest sannsynligvis via redesign