Trainee Kristina Naasen Hellesnes finner mange gjenstander i avfallet som kan gå direkte til ombruk.Trainee Kristina Naasen Hellesnes finner mange gjenstander i avfallet som kan gå direkte til ombruk.

IRIS analyserer avfall årlig for å lære mer om kastemønsteret til husholdningene, dette er viktig både for å få et bilde av hvor god sorteringen av avfallet er og for å lære mer om hva som kan forbedres. 

Gjennomføring 

Avfall fra ulike miljøtorg ble nøye gjennomgått over to dager. På miljøtorg kastes løse gjenstander direkte i containeren, i tillegg til sekker og poser. Det vi har gjort er rett og slett å sortere avfallet fra containeren i store dunker for riktig avfallstype. Når dunkene var fulle, ble de veid og notert ned i systemet vårt, forklarer Kristina Naasen Hellesnes, som er trainee i Iris Produksjon AS. 

Dunkene som ble brukt til å sortere avfallet.Dunkene som ble brukt til å sortere avfallet.

Hun forklarer at gjengen fra Iris har gått nøye til verks for å kunne lære mest mulig gjennom de to dagene: 
- Avfall som er levert inn av kunde som restavfall på miljøtorg er sortert på nytt. Vi har sortert avfallet i alle avfallstypene du kan levere på miljøtorgene til Iris. I tillegg valgte vi ut avfallstyper vi potensielt kan tilby husholdninger i fremtiden for å forbedre sorteringen enda mer: blant annet hardplast, isopor og gjenstander som potensielt kan gå til ombruk. 
 
Funnene fra denne gjennomgangen skal bidra til at Iris skal kunne tilrettelegge bedre for sortering og kunne kommunisere tydeligere omkring hva som skal i restavfall og hva som ikke skal i restavfall. 

Positive resultater

Det Iris kom fram til er gledelig nytt: Sammenlignet med tidligere analyser av avfall som husholdninger har kastet i dunken hjemme og avfall i gule sekker, er avfallet kunder leverer på miljøtorget bedre sortert.

Graf som viser resultatene fra analysenResultatene fra analysen av restafall levert på miljøtorg

- I tidligere analyser har restavfallsprosenten ligget mellom 33-36%. Imidlertid viste denne analysen en restavfallsprosent på 58 %, der 46 % var restavfall, 11% var hardplast, og 1% var isopor," sier Kristina.

Dette betyr likevel at det er rom for forbedring, 42 % av avfallet som havner i restavfallscontaineren er ikke restavfall. Og en stor del av forbedringen avhenger også av tilretteleggingen gjort av Iris.

Alt av avfall blir sortert under analysenPoser og sekker åpnes for å sjekke at avfallet er riktig sortert.

Et potensiale for ombruk 

-Det vi ser er at det er tre kategorier som skiller seg ut; Vi finner større andeler hardplast, trevirke og gjenstander som kunne ha blitt brukt på nytt.

11 % av avfallet som ble analysert er hardplast. I dag er det helt riktig at det skal sorteres som restavfall. Teknologier og markeder endres raskt, og dermed også hva som kan materialgjenvinnes. Her skal Iris se på løsninger for at husholdninger kan levere hardplast på torg, at plasten kan gjenvinnes i stedet for å bli sendt til forbrenning.

- En egen container for hardplast vil komme på sikt. Når vi snakker om hardplast mener vi bøtter, leker, hagemøbler og så videre, altså gjenstander av plast, ikke plastemballasje, forteller Kristina.

Iris jobber også med å få på plass en løsning og et større system for tilrettelegging for ombruk. Dette vil det komme mer informasjon om i tiden som kommer. Denne høsten er vi også i gang med å besøke alle kommune i Salten for å få innspill til hva en slik løsning og tjeneste bør innebære. 

Farlig avfall dukker fortsatt opp 

- Som fryktet inneholdt restavfallet farlig avfall og elektronisk avfall som batterier, malingrester, kabler, ledninger, lyspærer og lamper. Batterier utgjør en stor risiko fordi mange batterier fortsatt inneholder litt rest-energi. Denne rest-energien kan danne gnister, og i de verste tilfellene starte brann, når batteriet er blitt feilsortert og havner i behandlingsanlegget for restavfall, forklarer Kristina. 

De ansatte fant batterier i restavfalletBatterier funnet i en pose levert som restavfall på miljøtorg

Sortert avfall er gratis å levere 

Restavfall og dekk med og uten felg må man betale for å levere på miljøtorget. Alle andre avfallstyper er gratis å levere, også farlig avfall, og vi håper at dette kan være med å motivere kundene våre til å sortere enda bedre, slik at kun det som faktisk er restavfall havner i restavfall. 

-Hvis du er usikker må du gjerne kontakte en av de som jobber på torget for å få veiledning om hva som skal hvor, påpeker Kristina.  

- Du kan også bruke nettsiden sortere.no til å søke opp enkeltgjenstander, denne veilederen forteller deg hva slags avfallstype det er, avslutter Kristina. 

Er du usikker på hva som skal kastes i restavfallet? 

Typiske ting du sorterer som restavfall 

 • Ødelagte møbler som ikke kan repareres 

 • Isolasjon

 • Laminat

 • Bleier

 • Gavepapir

 • Tapet

 • Emballasje som er blandet av plast og aluminium

 • Støvsugerpose 

 • Klær med blod, olje eller så tilgriset at de ikke kan rengjøres. 

Typiske ting du ikke sorterer som restavfall 

 • Batterier 

 • Elektronikk 

 • Maling 

 • Syltetøyglass 

 • Sprayboks 

 • Brukbare klær og tekstiler 

 • Ødelagte klær og tekstiler, som ikke er tilgiset av olje, blod, jord eller lignende

 • Matemballasje 

Bruk appen til Sortere.no eller nettsidene om du er usikker på hvor du skal kaste noe.