Jeg valgte å bli aktiv med i Framtiden i våre hender i 1988, fordi det var større gjennomslag for synspunkter der enn hva jeg opplevde i politikken. Vi så allerede da at mange av våre daglige gjøremål var med på å forurense naturen, og det hadde vi stort fokus på. Det første jeg gjorde hjemme var å slutte med oljefyring. Det fantes heller ingen spraybokser i vårt hus som inneholdt gass. Jeg mente tidlig at forurensning skaper sykdommer.

Helhetlig

Vi opplevde etterhvert forurensning rundt oss på alle hold. Maten med sine e-stoffer som var kreftfremkallende. Ja, luften og til og med klærne vi hadde på oss ble etterhvert “giftige”. Framtiden i våre hender valgte å tenke helhetlig på hvordan vi kunne gjøre miljøet bedre. Hva kunne vi gjøre for likhet mellom sør og nord, fattige og rike? Hvordan skape mer solidaritet? Gjennom lokalgruppen hadde vi for eksempel Alternativ handel, der vi solgte varer fra utviklingsland og støttet økonomisk kvinneprosjekter i flere land.

Regnskogene

Vi jobbet også aktivt for flere busser for å få ned bruk av personbiler, spesielt i byer. Vi kontaktet møbelforretninger for å få vite hvilket trevirke møblene var laget av. Det viste seg at mye kom fra regnskogen. Vår eksistens er jo helt avhengig av regnskogen, derfor var opplysningsarbeidet blant folk viktig for at møbler skulle bli laget av annet trevirke.

Plast i havet

Gjenvinning jobbet vi med allerede for 30-40 år siden. Det å ikke kaste møbler eller bruksting, men heller bytte med andre var viktig. Havet? Vel, allerede for mange år var det skummelt å se hvor mye søppel som gikk direkte i sjøen. Man tenkte vel havet er stort nok til å ta imot det. I dag ser vi resultatet hvor sterkt havet er forurenset, spesielt av plast.

Dyrker egen mat

I 1991 ble jeg med i Bodø Økologiske Besøkshage, der vi jobbet for å inspirere unge familier til å dyrke sin egen mat. Den maten vi spiser bør i størst mulig grad ha kort vei mellom produksjonen og forbruker. Det arbeidet skapte min interesse for matjorda vår, og i 1999 ble jeg med i Aksjonen for bevaring av Rønvikjordene.

Rønvikjordene

Skal vi få mat, må vi ha jord å dyrke den på. Rønvikjordene er en perle som hele byens befolkning kan være stolt av å eie. Den er bynær og gir kortreist mat. Nedbygging av matjord er en irreversibel prosess, og dyrking av økologisk mat er et viktig miljøtiltak. Det er bare å håpe at også politikerne  kan se denne unike verdien vi har i bynært jordbruksområde.

Bevare miljøet

I mitt miljøarbeid har jeg vært opptatt av at alt det vi bruker skal være økologisk, også med tanke på renhold og vedlikehold. Vi må alle jobbe hardere for å få vekk så mange giftstoffer som mulig fra miljøet.

Det viktigste lærdommen min er at man kan få til endringer, slik vi gjorde. Ved å aldri gi seg, fortsette med opplysningsarbeid og vise det man mener i handling. Alle er med å bevare eller ødelegge miljøet. Jeg valgte å gjøre mitt for å bevare det.

Hva skal du fokusere på ditt arbeid for å bevare miljøet?