To mennIkke besøk miljøtorgene våre hvis du er i karantene på grunn ac Covid 19. 

- Nå vi nå registrerer en oppblomstring av Covid 19 i saltensamfunnet, ber vi alle som er i karantene og isolasjon om å IKKE besøke våre miljøtorg.
 - Vi ber instendig om at personer som er i karantne følger retningslinjene og begrenser utflyktene til nødvendige besøk på matvarebutikk og apotek, og venter med å levere avfallet til karanteneperioden er over, sier Lundli. 

Samfunnsoppgave

Iris ivaretar en enormt viktig samfunnsoppgave. Vi har et klart mål om å holde våre miljøtorg åpne i den situasjonen vi nå er i, og kan ikke akseptere besøk av folk som er i karantene, syke, eller som har hatt kontakt med smittede personer.
  Vi håper at alle forstår dette og retter seg etter dette pålegget. Øvrige personer er selvfølgelig velkommen, men vår oppfordrer er som før å holde god avstand når man skal henvende seg til personellet på miljøtorgene.
  I perioder med mye trøkk, vil vi som før regulere trafikken inn puljevis, slik at alle skal være sikker på at vi holder avstand til hverandre, samtidig som man får levert avfallet. Det kan bety ekstra ventetid. 

Renovasjon som planlagt

Iris forholder seg til de oppfordringer og pålegg som til enhver tid kommer fra myndighetene. Både husholdningsrenovasjonen, og bedriftsrenovasjon i regi av Retura Iris, går som planlagt. Men på grunn av den økende smitten har vi gjeninnført flere tiltak internt for å hindre smitte.

Oppdaterer informasjon

Vi i Iris gjør vårt ytterste for å holde våre ansatte friske for å opprettholde driften på bilene, torgene og mottaksanlegget på Vikan. Med den oppblomstringen vi nå ser er vi ekstra forsiktige, slik at vi unngår at renovatører og annet driftspersonell blir satt i karantene, 

Kjøreregler

Til slutt kan det kanskje være på sin plass å repetere tilrådningene fra helsemyndighetene:

  • Hold avstand til hverandre og unngå fysisk kontakt.
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk. 
  • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.
  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
  • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.