Visste du at selv en liten barnehage vil i løpet av et år produsere en del farlig avfall som for eksempel lyspærer, lystoffrør og små batterier? Alt farlig avfall over et kilo skal leveres minst én gang i året til godkjent mottak. Over flere år har Retura Iris bygd opp kompetanse og logistikk for henting av farlig avfall hos kundene.

SLUTT PÅ PAPIRSKJEMAER. Nå må bedriftene fram med pc’en når farlig avfall skal deklareres, sier Halvar Olsen i Iris Produksjon og Anne-Line Tverbakk i Retura Iris.
SKJERPER KRAVENE
‒ Bilverksteder, småentreprenører, byggefirmaer og bedrifter som bruker ulike kjemikalier, har ofte god del farlig avfall, som de er pliktig å levere til godkjent mottak. Ingen bedrifter kan levere farlig avfall som privatkunder ved våre miljøtorg. Bedriftene må betale for å bli kvitt de fleste farlig avfallstypene, forteller salgssjef Anne-Line Tverbakk og salgskonsulent Erik Johnsen i Retura Iris.

For alle miljøsertifiserte bedrifter kreves det dokumentasjon på hva slags farlig avfall bedriften har, og hvor det er levert. Det er ingen tvil om at kravene fra myndighetene er skjerpet.

‒ Det er rett og slett fordi man ønsker å få farlig avfall ut av restavfallet, og sørge for forsvarlig behandling av avfallet. Alle våre kunder får også tilgang til kundeweb hvor de kan hente ut bedriftens miljøregnskap, sier Tverbakk.


Penger og miljø spar

Staben i Retura Iris er opptatt av å gi kundene best mulig råd om avfall og sortering. Det er nemlig ofte god økonomi å slanke restavfallet og sortere ut i flere fraksjoner.
  ‒ Miljømessig er det utvilsomt en stor gevinst. Vi opplever dessverre fortsatt at mange kaster farlig avfall som batterier og lyspærer i restavfallet, også elektriske komponenter som inneholder farlige stoffer. Det er viktig at disse også leveres til godkjent mottak.

Bedriften er selv ansvarlig for å gi opplysninger om typer og mengder farlig avfall, slik at den videre håndteringen kan skje på en sikker måte.

Velg din løsning

Over flere år har Retura Iris bygd opp kompetanse og logistikk for henting av farlig avfall hos bedriftskundene. Det ikke alle vet er at deres sjåfører henter farlig avfall i alle Salten-kommunene, også i distriktet, og betjener alle typer virksomheter.
  ‒ Noen velger fast henting, mens andre melder fra til vårt kundesenter når vi skal komme innom. Vi er opptatt av at farlig avfall blir samlet opp i godkjente beholdere, slik at transport skjer så trygt som mulig. Det er kanskje greit å minne om at det er avfallsprodusenten som har ansvaret for å bli kvitt sitt eget avfall, enten det er restavfall eller farlig avfall, sier Tverbakk.

Det er med andre ord ingen grunn til ikke å levere farlig avfall, for Retura er klar for å hjelpe Saltens bedrifter og institusjoner med å bli kvitt dette på en forsvarlig måte.

Elektronisk deklarering

Nå må alle bedrifter som produserer farlig avfall fram med pc-en. Fra 1. mai i år skal all deklarering av farlig avfall skje elektronisk.

‒ Vi er behjelpelig med å lage avfallsplaner og sorteringsveiledere for kundene, og ikke minst veilede hvis noen trenger hjelp for å deklarere farlig avfallet elektronisk. Det kan være en barriere for mange å komme igang. Vi kan også deklarere elektronisk på vegne av kunden, forteller salgssjef Anne-Line Tverbakk i Retura Iris.

Miljødirektoratet har i mange år arbeidet for å få på plass et elektronisk system for deklarering av farlig avfall. Nå er systemet endelig på plass, via webportalen www.avfallsdeklarering.no. Alle bedrifter, enten de leverer avfallet selv på nærmeste miljøtorg eller har transportavtale med Retura Iris, skal deklarere elektronisk.

‒ Alle bedrifter som produserer farlig avfall har plikt til å levere dette til godkjent mottak. Det er også krav om å gi opplysninger om avfallet som leveres, slik at mottaker kan lagre, håndtere og transportere dette på en trygg måte, sier Tverbakk.