Iris Salten har siden 2011 koordinert aksjonen Reine Strender og hentet hele 150 tonn med marint avfall fra over 500 strender og kystområder. Engasjementet har vært ekstraordinært stort i Salten, og nå har Iris laget tidenes største takkekort til alle som har rydda i 2016. De har nemlig plassert 50 tonn plastavfall foran Stormen for å vise volumet på det som ble samlet inn i fjor.

Plastberg

‒ Dette enorme plastberget viser at det nytter. Vi er imponerte over engasjementet og stolte over at vi i Salten er av de fremste i landet til å rydde opp i strandsonen vår. Beviset står bak oss, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten.
  Marin forsøpling er et økende miljøproblem. Det er et stort verdensomspennende problem som skader hele økosystem, og som på sikt kan redusere vår mulighet til å høste fra havet. Beregninger som er gjort internasjonalt viser at det hvert år dumpes hele åtte millioner tonn plast i havet. Det tilsvarer ett vogntog i minuttet. Dette kan ikke fortsette, sier Hjelseng.

Lokalt

Det vi kan gjøre her lokalt er å kildesortere plast for gjenvinning, og ta å rydde opp i det som kommer fra havet. Men vi håper også at den innsatsen vi gjør kan være et signal om at den måten visse land ikke tar vare på avfall, og spesielt plast, må endres.  
  ‒ Det viktigste med Reine strender aksjonen er at vi som bruker naturen, og er glad i den, tar et personlig ansvar og gjøre en dugnadsinnsats sammen med andre. Resultatene fra 2011 viser at folk i Salten synes dette er viktig.  Mange hundre innbyggere i Salten tar hvert år et personlig ansvar og er med å bidra til å ta vare på naturen vår. Så vil du være med på dugnaden så ta kontakt med Iris så får du utdelt gule sekker som vi i Iris henter.     
  ‒ I 2016 satte vi oss som mål å samle inn 40 tonn, og det målet nådde vi med god margin. For 2017 har vi satt mål om 60 tonn, og med utvidelse av tilbudet til også å gjelde Værøy og andre nye områder ser vi dette som fullt mulig.  Vi er her å fyre opp enda mer engasjement, sier Hjelseng.

Stort engasjement

En som har engasjert for et plastfritt Bodø, er lederen for Miljøagentene Heike Leander Olaussen (10).
 ‒ Vi oppfordrer alle til å delta på strandrydding i år, slik at vi i framtida kan unngå tragiske episoder der fugl, pattedyr og fisk dør av å spise plast. Det er snakk om vår framtid. 2050 er ikke langt fram. Vi kan ikke bare sitte å se på den utviklingen som nå skjer, og som vil ende opp med at det er mer plast i havet enn fisk om litt over 30 år, sier Heike.

Imponert

Ordfører Ida M. Pinnerød er imponert over hvilke volum folk i Salten har samlet inn i 2016, og spesielt engasjementet blant de unge.
 ‒ Plast er en av vår tids store klimautfordringer. Det Iris gjør er å legge til for at vi skal bli flinkere lokalt. Jeg er særlig stolt av våre dyktige barn og unge som går foran, og Heike en av de aller modigste jeg vet om. Vi trenger mange som han, sier Pinnerød.

Enkelt

Flere privatpersoner, skoleklasser og organisasjoner som Salten Naturlag, har til og med adoptert sin strand, som de fast rydder for marint avfall. Det er en glimrende måte å skape et reint Salten, sier Hjelseng. Aksjonen blir kickstarta med stuntet, men vil vare helt til oktober.
 ‒ Det er bare å ta kontakt med et av våre miljøtorg, registrer hvilken strand som skal ryddes og få utdelt gule sekker. Når ryddejobben er gjort, henter Iris inn sekkene, sier Hjelseng.
 I samarbeid med Miljødirektoratet bidrar nemlig Iris med transportstøtte fra veiløse områder og inn til kjørbar vei.
 ‒ Nøkkelen til suksessen til Reine Strender er at det er enkelt å få til, sosialt og lærerikt. Om dere gir oss innsatsen deres, skal vi gjøre det lett for dere å delta, sier Hjelseng.


Bodø Havn med

Bodø Havn er også i år med på strandryddelaget. I fjor var mannskapet på «Solvik» på flere tokt på Helligvær, Landegode, Bliksvær, Givær og Fleinvær, Sør Fugløy, Femris og Karlsøyvær.
‒ I år skal vi utvide området og vil ta oss inn i Nordfjorden og til Sørfolda. Vi er stolt over å være med og bidra til en renere kyst og er imponert over det positive engasjementet og dugnadsånden som er bærebjelken for å realisere Aksjon Reine Strender, sier driftssjef Truls Mortensen i Bodø Havn.
 Iris Salten ser at det opprettes strandryddeeventer på Facebook, og at folk utfordrer hverandre om å rydde inn mest avfall fra sine strender. Det er akkurat den type engasjement som faktisk utgjør en forskjell.
 ‒ Vi håper at plastberget bak oss vil minst være 60 tonn neste år. Hiv dere med, for hver eneste fylte gul sekk teller, sier Hjelseng foran plastberget og Stormen bibliotek.