Forkullet batteriForkullete litiumbatterier og nødbluss etter fem branntilløp.

Frode Aunan i Iris Produksjon på Vikan viser fram restene etter tre litiumbatterier, et e-sigaretthylster og et nødbluss. Alle feilsortert og kastet i restavfallet. Og årsak til brann i restavfallshallen.
  - Vi kan ikke få sagt det mange nok ganger at alt av batterier, eller artikler som inneholder batterier, ikke skal kastes i restavfallet, men leveres inn på Iris sine miljøtorg eller på butikken der de er kjøpt. I restavfallet kan de gjøre enorm stor skade. Nå må vi stå kontinuerlig klar med brannslukkingsapparat og brannslange for å være i beredskap her. Men det er jo ikke det vi skal bruke tiden vår på, sier en fortvilt Aunan.

17 branntiløp i år

Til nå i år har Iris Produksjon opplevd hel 17 branntilløp i restavfallshallen.
  - Problemet med litiumbatterier, som vi bruker i alt fra mobiltelefoner til fjernstyrte biler, er at de inneholder mye restenergi selv om de ikke kan brukes. Når batteriene havner i kverna sammen med resten av avfallet, skjer det en liten eksplosjon som starter brann. Derfor er det enormt viktig ikke å kaste de i restavfallet, men levere de inn til godkjent mottak, sier Aunan.
 

 

Det brenner i restavfallshallen. 
 

Vanskelig å oppdager

Alt restavfall fra husholdninger og næringsliv i Salten havner i hallen hos Frode på Vikan. Her blir det foretatt en grovsortering før avfallet blir kvernet.
  - Vi behandler 150.000 kilo med restavfall hver dag. Det er derfor helt umulig for oss å finsortere avfallet på jakt etter små batterier. Vi tar ut større ting som, men batterier og nødbluss klarer vi ikke å finne i mengden. Det blir som å lete etter ei nål i en høystakk. Vi er derfor prisgitt at både husholdninger og næringsliv spiller på lag med oss og tar ansvar, slik at vi unngår slike episoder som vi nå har hatt. Dette er vår arbeidsplass og akkurat nå føler vi oss ikke trygg her.

Godkjent mottak

Det er bare snarrådighet fra Frode Aunan og kollegaene hans som har hindre en større brann i anlegget på Vikan.
  - I fjor investerte vi en ei helt ny produksjonslinje for å få til en mer bærekraftig utnyttelse av restavfallet. Investeringene var på godt over 20 millioner. Nå håper vi på mer forståelse fra alle om at batterier og elektriske artikler med batterier ikke skal kastes i restavfall. Og at nødbluss og nødraketter leveres til godkjent mottak hos oss på Vikan, sier daglig leder Harald Østbø i Iris Produksjon.

Mann og avfallDriftsoperatør Frode Aunan med restene etter fem branntilløp i resthallen på Vikan. – Vi jobber med hjertet i halsen, sier han.