Fra Værøy-aksjonen

‒ Jeg er barnefødt på Værøy og registrere at det var ingen systematisk rydding av marint avfall, og da spesielt plast. En del personer ryddet i fjære i nærheten av boligene sine og kastet avfallet i egen dunk. Men de store fellesområdene var det ingen som tok tak i, forteller Grønseth.

MIiljøgruppe

Fra Laukvik i Vågan hvor hun nå bor, tok hun i fjor kontakt med Karin Langbakk, Trine Bensvik og Bjørnar Høgset på Værøy. De stiftet Værøy Miljøgruppa med et klart mål å få fjernet all marint plast fra øya. Flere hender er kommet til og en rekke ryddedugnader er holdt. 8. august skal hele skolen på rydding.
  ‒ Vi har ryddet i et enormt stort område der det ikke er mulig å komme til med båt. Her har vi fylt først gule Iris-sekker som så er plassert i store Nofir-sekker på 1 og 2,5 kubikk. Mange av sekkene må fraktes med helikopter for at vi skal få de til kjørbar vei.

Store mengder

Det er blitt ryddet på nordsida av øya, i Mostad, Puin Sanden, Eie og flere andre områder det er vanskelig å komme til.
  ‒ Vi har per i dag rundet 90 kubikk med avfall. Alt dette er plast. Jeg vil tippe at det dreier seg om rundt 7000 kilo. Det er mye når vi vet hvor lite plasten veier. Men vi har flere aksjoner på gang før vi avslutter for i år, så det er ikke utenkelig at vi havner godt over 100 kubikk. Fortsatt er det mye å ta av, så aksjonen kommer til å gå også neste år.

Mer enn forventet

Mengdene som er ryddet på Værøy er langt mer enn forventet.
  ‒ Vi hadde som mål å nå 60 kubikk. Det har vi klart med god margin. Det er hyggelig å se at det nytter. Nå skal vi gjennomføre en skikkelig god dugnadsperiode i begynnelsen av september. Da setter vi strek for i år og bestiller helikoptertransport for de sekkene som ligger i et seks kilometer langt område nord på øya.

Rekord

Det er Iris som koordinerer ryddingen av marint avfall i Salten. Mange aktører har vært i sving. Blant andre oppdrettsselskapet Cermaq som har engasjert ungdommer til å rydde store områder i Steigen.
  Iris har hentet 80 kubikk hos Cermaq på Nordfold i Steigen, og vil i løpet av kort tid hente en ny last med like mye avfall.
   ‒ Det har vært et fantastisk engasjement i hele Salten i år. I tillegg har vi bistått Værøy Miljøgruppe med rydding og transport på Værøy. Vi satte oss som mål å få inn 60.000 kilo avfall i år. Det blir mye mer. Jeg blir ikke overrasket om vi runder 80.000 kilo, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris.