Fra ryddeaksjonen i Saltdal. Mange småbåter ble tatt i bruk for å komme seg i land. Og redningsvest er en selvfølge på en slik aksjon.

- Vi har hatt med oss personer fra båtforeningen i Vik og kjempeflinke ungdommer fra videregående her i Saltdal. Nå har vi saumfart hele kystlinja, forteller Petter Kristiansen til Iris Nytt.
Den pensjonerte lensmannen er ivrig fisker og opptatt av miljøet i havet. I mange år har han fraktet avfall inn til småbåthavna ryddet av 5. klassingene ved Rognan barneskole på Tangodden.

"Glemt"

- I og med at 5. klasse har et prosjekt med rydding på Tangodden hvert år, så har vi ikke ryddet her. Det er deres jobb. Men bortsett fra det har vi vært langs hele kystlinja til kommunegrensen mot Fauske. Elevene fra Saltdal videregående har gjort en kjempeinnsats.

Olav Vik

Petter Kristansen har disponert fiskebåten "Olav Vik", som ble hovedbase for aksjonen. Avfall som er hentet med småbåtene langs kysten ble fraktet over i "Olav Vik" og tatt på land på Rognan.
- Fangsten ble hele 90 sekker med smått og stort. Nå har vi en kystlinje vi kan være stolt av. Dette har vært en særdeles vellykket aksjon, sier Kristiansen.

Halveis til 60.000

Folk i Salten har lagt en enorm innsats for dagen under årets Aksjon Reine Strender. Vi har fortsatt hele sommeren foran oss og har faktisk snart nådd 30.000 kilo med avfall. Det er ingen tvil om at målet på 60.000 kilo er innen rekkevidde, for det er fortsatt mange områder som vi vet skal ryddes i år, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris Salten.
Han oppfordrer alle til å legge ut bilder fra ryddeaksjonene på selskapets Facebookside, www.facebook.com/irissalten eller sende de på e-post til iris@iris-salten.no.