to menn og grønn bil
Selv om bilene har fått ny farge er budskapet fra Iris det samme. Avfall som du sorterer i dag, blir nye produkter i morgen. 

I løpet av tre år vil hele bilparken til Iris være grønn, og det var en undersøkelse internt som sørget for at den fargen ble valgt.

- Jeg er helt sikker på at våre nye biler blir veldig godt tatt imot av publikum. Det har vel aldri tidligere vært mer fokus på miljø og klima, og vi i Iris spiller en viktig rolle hver dag for at avfallet vi samler inn skal kunne gjenbrukes i ny produksjon. Med de store endringer som skjer i samfunnet har vi nå fått en tidsriktig farge på bilene, sier sjåfør Frank Freding.

Mer bevisste

Med dette håper Iris at fargeendringene skal gjøre innbyggerne i Salten enda mer bevisste om at det avfallet de leverer fra seg, er en ressurs som vi alle skal være med å videreforedle. Jo bedre sortert, jo mer kan brukes i ny produksjon.
  - I tillegg har vi alle opptatt av et grønt skifte, og da er det ikke så dumt at vi skifter fra gult til grønt også når det gjelder bilparken, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris Salten. 

Mer miljøvennlig

 I løpet av 2019 vil Iris Service ha på plass ti nye biler til en kostnad på 25 millioner kroner. Sjåførene Frank Freding og Hallvard Kristensen i Iris Service smiler fornøyd. For med bedre, mer miljøvennlige biler blir det enda enklere å gjøre det rette.
   - I de nærmeste dagene får Iris Service på plass fem baklastere. De skal gå i Nord-Salten, Indre Salten, Bodø og Gildeskål. Litt lengre ut på året kommer fire sidelastere som skal gå i Bodø, og en bil for håndtering av avfall under bakken, forteller driftssjef André Sinius Johnsen i Iris Service. 

Før påske skal vi ha ut anbud på ny skapbil, også den vil bli grønn. Bilparken til Iris Service teller 19 kjøretøyer som brukes til innsamling av avfall. I løpet av tre år vil alle bli skiftet ut og de gule bilene være historie.