Dette er kildesortering i praksis og viser at avfall er en viktig ressurs. At vinflasker og annen glassemballasje kan brukes til å lage fyllmasse med unike egenskaper er egentlig ganske så fantastisk. For glasopor består av 20 prosent glass og 80 prosent luft og veier bare en tiendedel av vanlig grus. Trykket over tunnel-åpningene blir dermed kraftig redusert. I tillegg har glasopor gode drenerende egenskaper. 

Henny Antonsen på polet i Bodø. Vinflaska blir kildesortert når den er tom og havner i dunken for glassemballasje og hermetikkbokser.Henny Antonsen med vinflaske på Vinmonopolet. Når innholdet er brukt blir den omgjort til Glasopor. 

Glassemballsje og metallemballasje er viktig å sortere ut av restavfallet, for her har det ingen verdi. Verken glass eller metall brenner, og vil derfor ikke bli omgjort til energi sammen med det øvrige restavfallet. Men sorterer vi det ut i glass- og metalldunken vil det bli brukt på nytt i nye produkter. 

I sirkel

Det har vært mye snakk om det grønne skiftet og sirkulær økonomi de siste årene. I motsetning til en lineær økonomisk modell, basert på at man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem som søppel på deponi eller til forbrenning, så er en sirkulær økonomi basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt.
  Glass kan gjenvinnes i det uendelige. Det samme kan aluminium og andre metaller. Hermetikkbokser og annen metallemballasje havner hos Celsa i Mo i Rana der de går inn i produksjonen av armeringsjern. Alminiumeballasje smeltes om og brukes på nytt i for eksempel stekepanner.

Sorteres etter farge

Idet Henny Antonsen velger ut en vin, og familien til Arnfinn Stavnes velger seg ut rett syltetøy på OBS, er de med i en i sirkulær økonomi. For både vinflasken og syltetøyglasset skal nemlig på en reise etter de har blitt kildesortert.
  ‒ Når vinflaska er tømt, havner den i beholderen til Iris sammen med annet glassemballasje og metallemballasje som vi sorterer ut. Dette er en ordning vi er meget godt fornøyd med, sier Henny Antonsen om kildesorteringen hjemme.
  Det samme forteller Arnfinn Stavnes og kona Marit Nyheim som har plukket ut et syltetøyglass i hyllene på OBS. Når glasset er tomt havner det i dunken for glass- og metallemballasje. 

Mann og dame på butikkArnfinn Stavnes og kona Marit Nyheim sorterer glasset når det er tomt. 

Sendt videre

På hentedagen sørger sjåførene i Iris for at dunken blir tømt og retur-emballasjen fraktet til Vikan. 
 På våre anlegg i Vikan og på Fauske blir emballasjen mellom-lagret og lastet på vogntog og sendt videre til Sirkel sitt anlegg på Onsøy utenfor Fredrikstad. Hit sender Iris, og en rekke andre avfallsselskaper, alt av glassemballasje og metallemballasje, etter at det er samlet inn fra innbyggerne. Glasset sortert i fire kategorier etter farge og hvor mye det er nedknust.
 

 

Dette skal i dunken

Glass- og metallemballasje er emballasje som er brukt til matvarer og nytelsesmidler. Eksempler er vinflasker, ølflasker, brusflasker og bokser uten pant, syltetøyglass, glass til barnemat eller annet som brukes i matlaging, hermetikkbokser, aluminiumsformer, lokk og korker av metall,

Fra vinflaske til Glasopor

60 prosent av alt glass som kommer inn på fabrikken til Sirkel blir eksportert til ulike glassverk i Europa, som produserer ny glassemballasje. Resten blir brukt i produksjonen av Glasopor skumglass.
 Da Iris besøkte anlegget i 2016 fikk sjåfør Jens Lesteberg lastet bilen med 110 kubikk glasopor, eller rundt 20 tonn, som skulle fraktes nordover til Hunstadmoen.

Ringen er sluttet

I forbindelse med utbyggingen av Riksvei 80 har Veidekke brukt nærmere 90 lass med Glassopor skumglass fra Onsøy. Den lave egenvekten gjør materialet unikt i bruk i ulike veiprosjekter. På Hunstad er det blant annet plassert over tunnelinngangene, forklarte utbyggingsleder Thomas Storlien i Veidekke.

Dermed ble ringen sluttet. Emballasjen fra vinflaska til Henny og syltetøyglasset til Marit og Arnfinn har vært innom mange stopp på veien i sirkelen, og ble til slutt til et unikt materiale i veifyllingen på Hunstad.
Det finnes ikke søppel lengre, bare potensielle nye produkter.