strandavfall i seilbåt, dame og mannAvfall fra Steinsvær er tatt på land og skal sendes videre til Iris i Vikan.

- Før hadde vi tre mål med turene. Det var å få seile, fiske den maten vi skulle spise og ankre opp helt tilfeldig. Nå har vi et fjerde mål, og det er å gå i land og rydde marint avfall, forteller de to.
  - Jeg vet ikke om det er samlerinstinktet i oss som kommer fram, for det blir bare mer og mer rydding. Og det er enormt mye å ta av, sier de to.

Fiskenæringen

- Vi kan gå i land på en ubebodd øy, som for eksempel i Steinsvær utenfor Bodø. Med første øyekast tror vi at vi vil fylle et par sekker. Men det blir alltid mye, mye mer. For avfallet ligger nedgrodd i tang og vegetasjon. Vi finner alt fra ødelagte nøter, tauverk, plastdunker, fiskekasser, ja listen er uendelig lang. Og mye av dette kommer fra fiskenæringen.

jente og mann rydder marint avfall
Ellen og Birger fikk hjelp av Tore Fauli og datteren Lilja i Steinsvær. 

90 sekker

  - Til nå har vi vært innom ti ulike områder på øyer utenfor Bodø. Det har blitt 90 sekker med avfall. Noe tar vi med oss, og noe må vi bare la ligge for henting av Bodø Havn. Nå utfordrer vi andre båter til moderne Holmgang og gjøre som oss, rydd litt hver gang de gjør strandhogg. Hvis de igjen utfordrer andre, vil vi få på land store mengder avfall i løpet av sesongen. Det blir som et kjedebrev, og flere har tatt utfordringen, sier Birger.

Mann på strand
Å rydde marint avfall byr også på mange fine naturopplevelser, som her i Steinsvik.

 

Imponert

De to er ikke alene om å rydde strender i Salten. Til tross for korona har Iris til nå tatt imot over 60.000 kilo med marint avfall.
- Vi er rett og slett imponert, for året startet på verst tenkelig vis med nedstegning over hele landet og innføring av strenge smittevernregler. Men folk har ryddet med god avstand og fylt sekker med 30 tonn marint avfall. I tillegg har «In the same boat» vært på raid i Salten i sommer. De har ryddet 10 tonn utenfor Bolga, 15 tonn utenfor Arnøyene og fem tonn utenfor Nordskott. Av dette har Iris hentet 10 tonn, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i selskapet.

Enorme mengder

Iris har siden oppstarten av Aksjon Reine Strender i 2011 tatt imot over 400 tonn med avfall fra kystområder i Salten.
  - Det er egentlig vanskelig å forestille seg hvilke mengder dette er, for plasten utgjør et enormt volum i forhold til vekt. Sammenpresset er det snakk om 16 fulle vogntog. Det sier sitt om hvilken jobb som er gjort.
  - Vi vet at det fortsatt er stor aktivitet og mange som vil rydde i både juli og august. Så det er ikke utenkelig at vi på nytt vil ta imot over 70.000 kilo i år, sier Pedersen.  


Marint avfallDet blir fort mengder når Ellen og Birger går i land for å rydde.  

Mange tusen ryddere

Engasjementet er stort og folk i Salten synes dette er viktig. Flere tusen innbyggere i regionen tar hvert år et personlig ansvar og er med å bidra til å ta vare på naturen vår, slik som Ellen og Birger gjør.
  - Andre steder i landet gjennomføres ei strandryddeuka, eller en dag med rydding. I Salten starter vi aksjonen rundt 25. april og rydder til i slutten av september. Det gjør at de som skal rydde lettere kan planlegge rydding når været er bra.
  - Det viktigste med Reine Strender-aksjonen er at vi som bruker naturen, og som er glad i den, tar et personlig ansvar og gjør en dugnadsinnsats sammen med andre. Og gjerne utfordrer andre til å gjøre en innsats.
- Priser vi dugnadsinnsatsen til 250 kroner timen snakker vi om en samlet innsats verd rundt mellom 15 og 20 millioner kroner i de ti årene aksjonen har pågått. Det sier litt om engasjementet, sier Pedersen.

mann i gummibåtAvfallet fraktes fra stranda til seilbåten. 
 

Enkelt

Det skal være enkelt å være med på Aksjon Reine Strender.
  - Det er bare å kvittere ut sekker på et av våre Miljøtorg, rydd stranda, sett sekkene ved nærmeste kjørbare vei og meld fra på hjemmesiden vår eller på e-post eller telefon hvor de står, og hvor mange sekker som er ryddet. Så henter vi de. Enklere kan det ikke bli. Og skal man rydde i veiløse områder må transport avtales på forhånd før rydding.
  Til nå i år er over 200 områder ryddet i Salten. Bortsett fra Saltdal er det ryddet i alle kommuner.

20.000 kroner

Også i år skal Iris kåre Årets Strandrydder. I og med at aksjonen kan feirer ti-års jubileum er prisen doblet. Hele 20.000 kroner går til vinneren.
  - I tillegg har vi fotokonkurranse gående på både Facebook og Instagram der vi skal kåre tre vinnere som hver får 3000 kroner. Og det er ikke de som nødvendigvis rydder mest som blir Årets Strandrydder. Vi vurderer andre kriterier også, så her er det bare å stå på og rydd, sier Pedersen, som oppfordrer alle ryddere til å vise hensyn til dyre- og fuglelivet når det ryddes.