barn i barnehagePlaske og Sissel Sakariassen er god til å fortelle historier om avfall og gjenbruk. 


Plaske er ei artig filledukke som ungene liker godt. Og det fine med henne er at hun er god til å fortelle historier om Gjenbruksgjengen, forteller barne- og ungdomsarbeider Sissel Sakariassen i Rensåsen barnehage.
  Hun og styrer Lena Oppegård er meget godt fornøyd med det pedagogiske opplegget Anna Tótth-Szamosi har utviklet for at ungene i barnehager og skolefritidsordningen skal få lære mer om sortering og gjenvinning av avfall. 

Et eget univers

Hun har skapt et helt univers der avfallsbiler er heltene og gjenbruk er det viktigste som skjer. I Blåsterby, der Gjenbruksgjengen holder til, er det også egen miljøstasjon. Når Sissel og Plaske forteller om Waldemar, Walter, Klara og de andre bilene, følger de minste ungene nøye med. Men så vil de se nærmere på Plaske, og på de flotte illustrasjonene som Sissel viser fra den lille scenen som følger med materiellet.
  - Det er viktig at alle ungene får lik opplæring om miljø og gjenvinning. Opplegget går rett inn i bærekraftmålene 12, som er ansvarlig forbruk, og 17, som er samarbeid for å nå målene. De bruker vi daglig, sier Oppegård. 

Tre damerAnna Tótth-Szamosi har skapt et helt univers der avfallsbiler er heltene og gjenbruk er det viktigste som skjer. Styrer Lena Oppegård (t.v.) og barne- og ungdomsarbeider Sissel Sakariassen (t.h.) i Rensåsen barnehage er meget godt fornøyd med det pedagogiske opplegget.


Helhetlig miljøprogram

Iris har bidratt med økonomisk støtte, både under utvikling av prosjektet til Tótth-Szamosi, og har nå betalt for ett års bruk i alle barnehager i de ni Salten-kommunene. Opplegget består av en digital versjon på nett med 20 fortellinger for de største barna, og seks fortellinger med illustrasjoner på papir for de minste.
  - Det er helt fantastisk å få sponset et ferdig pedagogisk opplegg som går rett inn i våre planer. For Gjenbruksgjengen er et helhetlig miljøprogram, sier Oppegård.


Gjennombrudd

Anna Tótth-Szamosi har jobbet med idéen i sju år nå og er i ferd med å få både lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennombrudd med sine fortellinger om Gjenbruksgjengen.
  - Vi står overfor store miljømessige utfordringer knyttet til vårt forbruk og ikke minst håndtering av avfall, slik at det kan gjenbrukes. Men da jeg skulle finne bøker om dette for de aller minste, var det lite å finne. Det ble starten på historiene om Gjenbruksgjengen i Blåsterby, forteller Anna.
    - Vi har en god stund nå jobbet sammen med flere barnehager, fått tilbakemeldinger, og gjort endringer. Det kjennes utrolig godt at vi endelig har fått ut opplegget. At Iris dekker ett års bruk gjør at vi nå kan konsentrere oss om oppfølging. Det er vi veldig takknemlige for. 
 

gjenbruksgjengen

Noen av karakterene i Gjenbruksgjengen. 

 

200 arbeidshefter

Fortellingene for barna i alderen 5-8 år som er på 15 minutter hver.
  - Disse har vi kortet ned til fem minutter for bruk for de aller minste barna. Med fortellingene følger mange illustrasjoner og en unik og håndlaget treramme, et papirteater, som brukes i fortellerteknikken. Opplegget egner seg veldig godt til samlingsstunder med en rekke påfølgende aktiviteter.
  I tillegg til selve historiene har hun utarbeidet 200 arbeidshefter, ti for hver historie, som kan lastes ned fra hjemmesiden.
  - Her presenterer vi også rundt 40 ideer for hva barna praktisk kan jobbe med, og som er knyttet opp mot de ulike historiene. Plaske, som er en tøydukke, er laget av avfall og produsert av Re Gjenbruksverksted i Bodø. Det er et godt eksempel på gjenbruk av materialer, ser Anna, som sammen med mann og barn flyttet fra Ungarn til Bodø i august 2013. 
 

Flere bøker

Det var da eventyret startet. I Blåsterby, ikke ulik Bodø.
  Sammen med tegneren Igor Lazin i Ungarn har hun skapt Gjenbruksgjengen og personliggjort ti avfallsbiler. Bilene har fått navn og har sine særtrekk og oppgaver.
  Hun har rukket å gi ut to bøker gjennom det største barnebokforlaget i Ungarn, og hun lover at flere kommer. For Anna er full av historier fra Blåsterby som hun også vil dele med barn og voksne.
   - Fortellingene skal lære barna om riktig avfallshåndtering, fordelene med ombruk og resirkulering, og konsekvensene av at vi ikke sorterer.
  - Om noen ønsker mer informasjon om opplegget, er det bare å kontakte meg på e-post anna@gjenbruksgjengen.no, sier idé-skaperen. 

Dame med dukkeAnna Tótth-Szamosi  har brukt mange år på å skape sitt Gjenbruks-univers.