Emballert matavfallStormarkedssjef Thor Christian Larsen er meget godt fornøyd med at Obs! nå kan levere emballert mat til kompostanlegget på Vikan og ikke som restavfall til forbrenning. Her sammen med salgssjef Anne-Line Tverbakk i Retura Iris og sjåfør Roger Johansen.
 

- Det at Retura Iris nå tilbyr en mer miljøvennlig løsning, som kutter transporten og muliggjør en lokal behandling av matavfallet i kompostanlegget på Vikan er helt suverent, sier Thor Christian Larsen, stormarkedssjef på Obs! i Bodø.
  - Vi er veldig godt fornøyd med å samarbeide med en avfallsaktør som muliggjør lokal materialgjenvinning av emballert matavfall. Dette er et tilbud vi har ventet på. For det er ikke mulig for oss å fjerne emballasjen fra matavfallet på så store kvantum som vi leverer fra oss.

Null-visjon

- I utgangspunktet er det å kaste mat uetisk, miljøbelastende og meget ulønnsomt. Derfor har vi i Coop etablert en null-visjon for kasting av mat. Vi optimaliserer bestillinger for tar sikte på å unngå at varer ikke hoper seg opp, likevel er det dessverre en del mat som går ut på dato i butikken. Da er det godt å vite at dette kan nyttiggjøres lokalt og bli til jord istedenfor energigjenvinning, sier Larsen.

Ny maskin

Salgssjef Anne-Line Tverbakk i Retura Iris forteller at samarbeidet med varehandelen har ført til store endringer for behandling av emballert mat på Vikan fra butikker og andre bedrifter.
  - Iris har investert i en ny maskin som skiller emballasjen fra matavfallet. Dette gjør at vi nå tilbyr hele bransjen mottak av emballert matavfall for lokal behandling i stedet for at det sendes fra oss som restavfall. Resultatet er lokal ressursutnyttelse av matavfallet i form av næringsrik jord.

NYE KRAV

Tverbakk forklarer videre at tilbudet Retura Iris gir til næringslivskunder skal sørge for at bedriftene i Salten klarer å møte nye krav fra myndighetene om utsortering av alt matavfall.
  - Norske myndigheter har tatt grep og foreslått i en ny forskrift at det settes krav til at matavfall fra næringslivet skal gjenvinnes til nye materialer fra 2023.
  - Vi skal hjelpe våre bedriftskunder til å være i front med kildesortering, slik at avfallet de leverer fra seg er prima råstoff til nye produkter, påpeker Tverbakk.

Økt fokus - økt ansvar

Tverbakk sier at det er svært gledelig ha et samarbeid med bedrifter som Obs!, som har solid fokus på kildesortering.
  - Det er dette vårt ansvar handler om. Når bedrifter i Salten har fokus på kildesortering av avfallet på arbeidsplassen og gjør en solid jobb der, har de gjort sin del av innsatsen.
  - Vår jobb er å tilrettelegge med de beste løsninger, nå også for emballert matavfall, slik at avfallet blir gjenvunnet på best mulig måte. Det er det som er vår rolle i det grønne skifte.

 

Emballert matavfallTakket være ny behandlingsform hos Iris, kan Thor Christian Larsen hos Obs! på Stormyra nå kaste emballert mat i matavfallet og ikke i restavfallet.