- Det var HAF som tok initiativet til å snakke sammen. Etter noen hyggelige møter innså vi fort at vi hadde felles målsetninger knyttet til behandling av matavfall. Vi har mye å vinne på å slå hodene sammen. Dermed har vi nå signert samarbeidsavtale for å kartlegge ulike løsninger som vil være den beste for fremtiden, sier Andre Svendsen, Daglig leder i Iris Produksjon AS.
 

Samarbeid på tvers av regioner

- Et samarbeid på tvers av regionene er helt nødvendig for å kunne se et større bilde og for å dra nytte av den kompetansen vi har i de ulike selskapene. Vi har også invitert inn andre avfallsselskaper og tilbakemeldingen fra disse er at de stiller seg positive til initiativet, sier daglig leder i HAF, Knut Hatlen.

Avtalen bygger altså på et gjensidig samarbeid om kartlegging av behandlingsmetoder for våtorganisk avfall.

Felles målsetning

- Vår felles målsetning er å lande på en løsning som er bærekraftig, og som hensyntar miljø, samfunn og er kostnadseffektiv. Dette innebærer å kartlegge innovative løsninger som kan konkurrere med dagens etablerte løsninger. Og ikke minst ønsker vi at sluttproduktet skal bli en lokal ressurs som er til nytte i regionen, forklarer Svendsen.

Våtorganisk avfall innebefatter ikke bare matavfall, men også hageavfall, kloakkslam, fett fra fettutskillere og slam fra oppdrettsnæringen. Det vil si at selskapene ser på løsninger som også vil omfatte disse avfallstypene.