- Da jeg kastet melkekartongene i dunken sa jeg til meg selv at snart må det være min tur å vinne. Jeg har vært med i Returkartonglotteriet siden det startet for over 20 år siden. Kartongene er blitt skyllet, brettet og stappet i alle år, forteller Molid.
  Hun var en av tre heldige som ble trukket ut fra papirhaugen på Vikan, og gikk dermed til finalerunden hos Grønt Punkt, som administrerer returordningen og lotteriet.
  Her ble hun den eneste fra Salten som ble trukket ut og kan dermed vente seg 10.000 kroner på kontoen.

Iris-ambassadør

  Bodil Molid forteller at det er ikke bare drikkekartonger hun sorterer.
  - Nei, vi har et rimelig strengt regime hjemme. Matdunken blir rengjort etter hver tømming. I bunnen legger vi eggekartong og avispapir, slik at avfallet skal løsne lettere. I og med at vi sorterer ut alt som kan sorteres, har vi lite restavfall. Jeg føler ikke at vi trenger å gjøre noen ekstra innsats. Sorteringen går av seg selv. Men vi kunne ønske oss litt bedre service med tilbakesetting av dunkene når de er tømt. Bortsett fra det er vi kjempegodt fornøyd med Iris, sier Molid.

Sparer CO₂

  - Snart kommer premien på kontoen din, hva skal pengene brukes til?
  - Over nyttår setter vi kursen til Thailand. Og da kommer premie-pengene godt med. Det er jo hyggelig at god sortering ikke bare lønner seg miljømessig, men også økonomisk.
  I Norge gjenvinnes det 12.000 tonn med drikkekartonger i året. Det vil si rundt 450 vogntoglass.
  Å gjenvinne brukte drikkekartonger er langt mindre energikrevende og CO₂-besparende enn produksjon av papir fra nytt trevirke. Drikkekartongene er laget av jomfruelig fiber. Det vil si at det er første gang dette materialet er i bruk. Derfor kan kartongene opptil sju-åtte liv framfor seg i for eksempel pizza-kartonger og cornflakes-esker.


Fire trekninger

Alle kan delta i Returkartonglotteriet. Ønsker du å være med i trekningen av fire hovedpremier på 100.000 kroner må du brette eks kartonger i den sjuende. Skriv på navn og telefonnummer og kast kubben løst i papirdunken. Du kan også kaste enkeltkartonger med navn og telefonnummer. Da er du med i trekningen av premier på 10.000 kroner.
  Iris foretar fire trekninger i året, som går videre til det nasjonale lotteriet i regi av Grønt Punkt.