I Salten-regionen kan vi nå forvente at innbyggere finner tilfeller av døde måker smittet av fugleinfluensa. Ved funn av døde fugler i områder hvor fugleinfluensaen er påvist, eller sannsynligheten stor for at det vil bli det, er det viktig å bidra til å redusere spredning. 

Derfor skal død fugl skal ikke legges i restavfallet, selv ikke om du emballerer det i plast. Død fugl må sendes til forbrenningsanlegg som har tilattelse til å håndtere smittefarlig avfall.
 

Hva gjør jeg med døde fugler?

Finner du enkeltfugl død på din eiendom skal du først og fremst varsle din kommune og Mattilsynet om funnet. Du melder i fra til Mattilsynet via denne e-postadressen: innmelding.fugleinfluensa@matilsynet.no

Du kan fjerne enkeltfugler fra din egen eiendom. Levering av enkeltfugl gjøres til ditt lokale miljøtorg.

Du må pakke den inn i tett plast, og teipe denne godt igjen, slik at du sikrer at emballeringen er helt tett. Husk å bruke tilstrekkelig verneutstyr når du tar i fuglen, bruk hansker, munnbind og sørg for å vaske hendene godt etterpå.
Ta kontakt med en ansatt på miljøtorget for veiledning om hvor du skal levere fuglen på miljøtorget slik at vi sikrer en trygg levering.

I tilfeller hvor du finner flere døde fugler i et område eller på egen eiendom, skal du ikke starte med innsamling av fugler. Du skal da varsle din kommune om tilfellet og innsamling skal være i regi av kommunen.

Du kan lese mer om Mattilsynets råd og hvilke fugler som skal innrapporteres ved å benytte denne lenken