Hver dag kommer det inn mellom 20 og 30 vogntog med råvarer fra ulike avfallsselskaper i landet til Ranheim Paper & Board i Trondheim. Hit sender også Iris både papp og papir som er samlet inn fra husholdninger og næringsliv i Salten.
 Fabrikken startet produksjonen i allerede 1884. Den gang ble det brukt jomfruelige materialer fra treindustrien. Siden 1986 er det  produsert papir og emballasje fra 100 prosent returpapp. I dag resirkuleres 50 prosent av all brun returpapp som samles inn i Norge på Ranheim.

Fiskeri    

Massivpapp-emballasjen får sin høye kvalitet ved at flere lag med papir limes sammen til en tykk plate. På utsiden limes fortrykt papir med kundens design. Deretter stanses platene til det ferdige formatet. En del av produktene leveres også ferdig limt.
 ‒ 80 prosent av produksjonen går til pakking av fisk som sild, makrell, laks, saltfisk og klippfisk. Vi produserer 15 millioner kasser i løpet av en sesong, og er en betydelig aktør i Norge hvor vi har en markedsandel på 50 prosent, sier utviklingssjef Brynjar Svarstad.

 All produksjon på Ranheim starter med kildesortering av papp og papir i avfallsdunkene.

Plast og isopor

Det er spennende å gå rundt i de store lokalene og se avfallet bli til nye produkter. Bak oss flyttes enorme papirruller som skal inn i produksjonen av kartonger. Ranheim Paper & Board er et godt eksempel på at det er mulig å omdanne returpapp til nye høykvalitetsprodukter, men det betyr at råvarene husholdningene og næringslivet i Salten leverer fra seg er fri for isopor og plast.  

 For av de 125.000 tonnene med papp og papir de får inn, må 7300 tonn sendes til forbrenning. Mesteparten av dette er plast som ikke skal være der. Derfor har Svarstad en appell til innbyggerne i Salten om å bli mer nøyaktig i sorteringen.


Sortering             

‒ Dessverre så ser vi en tendens til at de papp- og papir-fraksjonene vi får inn er blitt mer forurenset de siste årene. For oss er plast det største problemet, men også en god del isopor havner sammen med pappen under innsamling, forteller Svarstad.  

  Mange bryr ikke om å skille plast og isopor fra pappen når de har mottatt f. eks en ny oppvaskmaskin.

 I papiret finner de også mye plast. Det nytter nemlig ikke å være god til å sortere ut papiret, hvis man legger det i en bærepose av plast og kaster hele posen i papirdunken.

 ‒ Se her, alt dere ser her er plast som er tatt ut av produksjonen. Det gir oss ikke bare ekstra utfordringer med å få god kvalitet på pappen, men setter seg fast i alt av utstyr og kan medføre produksjonsstans. I tillegg betaler vi nesten like mye på å bli kvitt plastfraksjonen som det koster å kjøpe inn returpappen.
 

Utvikling

Vi beveger oss videre inn i den store fabrikkhallen der pappen blir produsert på enorme tamburer.

Tamburene går med stor hastighet og ferdigprodusert papp og papir rulles opp klar for videre produksjon både på fabrikken og i det internasjonale markedet.

 For utviklingssjefen på Ranheim samarbeider tett med sine 175 kolleger for å utvikle stadig nye produkter og ny anvendelse av pappen.

 ‒ Det er høy kompetanse blant alle mine kolleger. Vi er opptatt av å utvikle spesialprodukter. Det har vi blant annet klart i samarbeid med internasjonale aktører.
  

Laminat

‒ Ett nytt produkt er laminat med papirkjerne som kan brukes til forskjellige formål. Eksempler på bruksområder er baderomspanel, benkeplater, bordplater, møbler, utvendige dekorplater for å nevne noen. Papiret fra Ranheim finner du også på baksiden av gipsplatene du får kjøpt i Norge. Dette er to av flere spennende prosjekter som vi har stor tro på, forteller Svarstad.

 ‒ Vi er stolte over hvordan vi bruker resirkulert papp i nye produkter med minimal miljøpåvirkning gjennom hele verdikjeden, sier Svarstad.

 

 Vi drar fra Ranheim, og tenker at ikke bare skal Salten være reint. Men vi skal vise at avfallet som kommer herfra skal være kildesortert etter boka. Det er bare å brette opp ermene, folkens, og kildesortere skikkelig.

 Vi produserer ikke avfall i denne regionen, vi produserer nemlig råstoff til nye kvalitetsprodukter.