Ombruk

Satsningen på ombruk er i tråd med nasjonal avfallspolitikk. Skal vi ta ned overforbruket vårt, må vi bruke ting på nytt og på nytt. Som renovasjonsselskap ønsker Iris Salten å ta en enda tydeligere posisjon, og nettopp dette skal Carina jobbe med:

- Ombruk er et felt som er i en enorm utvikling, men vi har også en lang vei å gå. Ombruksmarkedet i Salten er å anse som en til dels upløyd mark med enorme muligheter for utvikling av blant annet nye produkter og tjenester, nye forretningsområder, og ikke minst arbeidsplasser i regionen, sier Carina.

 

Verdifull kompetanse

På spørsmål om hvorfor om hva som er motivasjonen og drivkraften til Carina er svaret tydelig:

- Jeg er jo et sosialt vesen, som alltid har hatt et sterkt ønske om å bidra med noe meningsfullt, enten det angår enkeltmennesker, grupper, bedrifter eller samfunnet for øvrig. Da jeg jobbet i KPB kom ideen om bærekraftsenteret Egna til meg.  Frem Bodø overtok dette konseptet, og frem til mai 2022 har jeg hatt rollen som prosjektleder for denne satsningen i samarbeid med Frem, forklarer hun videre.

- Jobben med Egna har gitt meg en unik kompetanse og nettverk innen ombruk, arbeidsinkludering og bærekraftarbeid som vil komme veldig godt med i min nye rolle. Jeg har et kreativt utviklingshode som elsker å ta fatt på aktuelle problemstillinger, og lete etter gode løsninger i søken på å dekke behov eller nå mål, sier Carina.

Carina har blant annet bakgrunn fra finans og som seniorrådgiver i KPB, og er initiativtaker til, og pådriver for, etableringen av bærekraftkonseptet Egna. Nå tar hun fatt på nye oppgaver som prosjektutvikler i Iris Salten IKS.

 

Iris som drivkraft

- Vi er prisgitt en fantastisk region med rause folk, magisk natur, et mangfoldig næringsliv og masse kompetanse - dette er verdier vi må ta vare på og videreutvikle. Potensialet som ligger i Iris som drivkraft og tilrettelegger på dette området er utrolig stort, og det er naturlig at vi som renovasjonsselskap tar en sentral rolle i utviklingen av dette feltet, og ikke minst utrolig viktig i holdningsarbeidet, fortsetter Carina.

Hun er klar på at det er handling og det å få satt ting i gang som må til:

- Skal vi klare å ta en posisjon og lykkes i morgen, må vi starte nå. Grønn omstilling kommer ikke av seg selv- det er bevisste valg, vilje og evne til å satse, det er samarbeid, og det er hardt arbeid.

- At Iris Salten nå har tatt inn ombruk som et av sine kjernevirksomhetsområder, og ønsker meg med på laget for å ta fatt på dette arbeidet, er jeg veldig ydmyk og takknemlig for. At jeg får lov til å gjøre bærekraftarbeid sammen med Iris-konsernet, eierkommunene, privat og offentlig sektor, ideelle organisasjoner og ikke minst innbyggerne, er noe jeg gleder meg stort til, og spent på hva vi sammen klarer å oppnå, avslutter hun.