- I dag er en merkedag for Iris og Salten, smiler daglig leder i Iris Produksjon, Andre Svendsen idet første lass med stein er på vei ned bakken fra deponiet i Vikan.  Avfallsanlegget på Vikan blir det første i Nord-Norge som nå klarer å få råvarer ut av deponerte masser.  

Prosjektet er et samarbeid mellom Iris Produksjon, Bodø kommune, Veinord og Nordasfalt.

Løsning på et underskudd

Med et trommekorps og et lite gulkledd folkehav rullet 15 tonn med stein over vekta på Vikan fredag ettermiddag. 

Masser kjøres ut av Vikan, korps foran bilBodø paradekorps følger første lass med gjenvunnet stein over vekta på Vikan.

- Man kan jo kanskje spørre seg om hvorfor det er så stort at vi nå kjører stein ut fra Vikan. Det er viktig å vite at det er et masseunderskudd i regionen vår. Bodøhalvøya store områder med forurensede masser grunnet bombinga av sentrum under krigen og annen forurensning. 

Aktsomhetskart BodøAktsomhetskart som viser områder med forurensede masser. Kilde: Bodø kommune 

- Som avfallsselskap er vi pliktig til å sørge for at forurensede masser blir lagret på et sikret område på deponiet. Det betyr at disse massene frem til nå har vært uten bruksverdi, forklarer Svendsen. 

De forurensede massene Iris har behandlet stammer fra Sjøgata i Bodø og skal tilbake dit.
 
- Ved å ta i brukt et sikteverk og behandle massene, skaper vi en mulighet til å bruke steinen på nytt, forklarer Svendsen videre. 

Klimagevinsten er stor

- Det er mange fordeler ved å utnytte massene på nytt. For det første trenger man ikke å sprenge ut nye masser og transportere dette på lektere til regionen vår. Klimagevinsten er stor ved at vi unngår denne produksjonen. I tillegg reduserer vi behovet for naturinngrep.

- For det andre får deponiet vårt lengere levetid, og vi reduserer behovet for videre utbygging. Vi bør se på deponiet som en begrenset ressurs og at vi gjør det vi kan for å unngå deponering. 

Sørover i Norge er det flere initiativer for massegjenvinning som skaper nye bruksområder for massene. Vi jobber sammen med flere aktører for å optimalisere vår prosess. 

Masser siktes og vaskes på VikanMassene fra Sjøgata siktes.

Bodø kommune heier på prosjektet 

Varaordfører Ida Gudding var på plass for å markere begivenheten og delte sin begeistring på vegne av kommunen: 
- Dette er en viktig milepæl som er verdt å markere og feire. Vi er avhengige av å få dette til for å lykkes med den grønne omstillingen. Dere har vist at dette er mulig, varaordføreren under markeringen. 

Janne Strand, driftsleder deponi og kompost, administrerende direktør Bjørn Ove Moum, varaordfører Ida Gudding og daglig leder i  Iris Produksjon, Andre Svendsen.Janne Strand, driftsleder deponi og kompost, administrerende direktør Bjørn Ove Moum, varaordfører Ida Gudding og daglig leder i  Iris Produksjon, Andre Svendsen.

- Vi er veldig glade for at Bodø kommune ser verdien av å bruke masser som er gjenvunnet. Salten-regionen blir mer selvforsynt når vi sammen klarer å utnytte de ressursene vi allerede har tatt i bruk, sier Bjørn Ove Moum, administrerende direktør i Iris Salten IKS.  
 
- Jeg er veldig stolt av at Iris Produksjon har fått til dette prosjektet, og at vi nå kan bidra med ressurser til videre bygging av regionen, avslutter Bjørn Ove. 

Her kan du se film fra Sjøgata og Vikan: