Cathrine Andreassen med den nye Vipps-løsningen, som Retura Iris er alene om i bransjen.
Cathrine Andreassen med den nye Vipps-løsningen, som Retura Iris er alene om i bransjen. 

‒ Når du har funnet fram til hvilken container du vil leie, og hva slags avfall den skal inneholde, kommer prisen automatisk opp i skjemaet på hjemmesiden. Ved å legge inn personopplysninger og telefon-nummeret, havner betalingsbekreftelsen rett i Vipps-appen på telefonen.
  ‒ Med et par tastetrykk er containeren betalt og vi kan kjøre den ut raskt. Dette er en fantastisk nyvinning, forteller trainee Cathrine Andreassen og salgskonsulent Erik Johnsen, som legger til at det fortsatt er mulig å få tilsendt faktura.

Moderne

Men den nye hjemmesiden til Retura Iris inneholder ikke bare en ny betalingsløsning med Vipps, den har også gjennomgått et enormt hamskifte.
  ‒ Siden viser Retura Iris slik vi liker å bli presentert som en framoverlent, moderne og kunnskapsrik bedrift. Vi har prioritert store bildeflater med våre ansatte. De viser at Retura Iris er en god arbeidsplass med hyggelige og serviceinnstilte folk, sier Andreassen.
  Det er hun som har hatt ansvaret for endringene som er gjort i samarbeid med den nye leverandøren Core Trek i Sandefjord.

Informasjon

‒ Vi har tatt utgangspunkt i hva kundene trenger av informasjon og laget et godt visuelt verktøy og oppslagsverk. Jeg må innrømme at jeg bruker hjemmesiden vår hver dag i salgsarbeidet mitt, forteller Erik Johnsen.
  ‒ Vi er spesielt stolt over presentasjonen av de 14 ulike avfallsgruppene, som igjen er inndelt i flere underkategorier. Har får kundene full informasjon om hvordan de skal sortere og hva avfallet blir til. Også under fanen utstyr kan kunden lett finne ut av hva som trengs, og raskt gjøre bestilling.

Selvbetjening

Også Retura Iris opplever at kundene gjør bestillinger av selskapets tjenester utenfor arbeidstiden. Derfor inneholder den nye hjemmesiden åtte ulike selvbetjeningsløsninger fra bestilling av containere til henting av bilvrak.
  ‒ Vi lever i en tid der vi gjør stadig mer av våre bestillinger på nettet ved bruk av mobiltelefon.  Det har vi tatt hensyn til ved at vi har fått inn flere tjenester som kundene kan bestille selv, og at det kan gjøres ved bruk av smarttelefon.
  Det er ingen tvil om at den nye hjemmesiden er blitt godt mottatt hos Retura-kundene, for tilbakemeldingene har vært udelt positive.