Flis i lageret til KeiserenProsjektleder Pontus Heden i Bodø Energi Varme er fornøyd med kvaliteten på flisa fra Iris.


For på Vikan blir trevirke fra husholdninger og næringsliv videreforedlet gjennom kverning og sikting, slik at det kan energigjenvinnes i Keiseren varmesentral. Og prosjektleder Pontus Heden er meget godt fornøyd med kvaliteten på produktet. 

Lokal avtale

Tidligere ble flisa sendt til energigjenvinning i Sør-Sverige med båt eller vogntog.
  - Når vi nå har etablert et godt samarbeid med Bodø Energi Varme om levering av flis lokalt, går kostnadene drastisk ned. Det er bakgrunnen for at vi fra årsskiftet ikke lenger tar betalt for levering av større mengder trevirke fra for husholdningskundene, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten.
 - Men dette gjelder kun husholdningskundene og ikke næringslivskunder. De må betale som før.

Økte kostnader

Kostnadene til behandling av trevirke hos Iris økte fra 2,3 millioner til 4,4, millioner kroner fra 2010 til 2015. Eierne, det vil si kommunene, gjorde da et vedtak om at de som leverer skal bære kostnadene, og ikke alle husholdningskunder gjennom en økning i renovasjonsgebyret.
 Det var bakgrunnen for at det ble innført betaling for levering av mer enn en kubikk trevirke, eller over 180 kilo.
  fra 1. januar blir altså denne ordningen avviklet, og det blir igjen gratis å levere.

To-årig avtale

Det er Iris Produksjon som håndterer alt avfall som kommer inn til Vikan, og som har forhandlet fram avtalen Bodø Energi Varme. Foreløpig for to år.
  - Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med Bodø Energi Varme og har som mål i overskuelig framtid å levere all flis lokalt til fornybar fjernvarme, sier daglig leder Harald Willumsen Østbø i Iris Produksjon.
  - Vi er opptatt av å videreforedle den råvaren trevirke er. Gjennom kverning og sikting, og ikke minst en god dialog med Keiseren varmesentral, kan vi levere fra oss et optimalt produkt som gir best mulig energiutnyttelse.

Fornøyd

I uka før jul ble det kjørt 500 tonn flis fra Vikan til Keiseren.
  - Vi følger med på værmeldingene og gjetter litt hver torsdag på hvor mye vi trenger av trevirke påfølgende uke for å levere nok energi ut i nettet. At vi har fått til et lokalt samarbeid med Iris er vi veldig godt fornøyd med. Forbehandlingen Iris foretar, både med kverning og sikting, er optimalt for vår bruk, sier driftsleder Trond Vegard Johansen ved Keiseren varmesentral.