jordrankerRanker med matavfall som skal komposteres til jord. 

Det kan være vanskelig å se for seg at avfall kan skape nye produkter, men når det gjelder matavfall så er næringsrik matjord en direkte konsekvens av god sortering.
  Før jorda havner i blomsterbedene i Salten-hagene, ligger det utallige timer bak forvandlingen fra matavfall til ferdig produkt. 

- Det er nok ikke alle som tenker over at alt i matdunken skal komposteres og til slutt bli til jord. For vi opplever en god del avfall som ikke hører hjemme her. Avfall som ikke er mulig å lage jord av og som skaper så store problemer for oss i produksjonen at vi er nødt til å foreta en grovsortering før vi kan behandle det videre, forteller Nguyen.

Det er litt i innholdet i fimen om matavfallets forvandling til blomsterjord. 

 


 

 

- Vi i Iris vet at det er mange som kaster matavfall i restavfall. Vi ønsker ikke at dette avfallet skal sendes til forbrenning, men at det havner i matdunken og blir til jord. Vi har derfor en oppfordring til alle om å slanke rerstavfallet og hjelpe oss å produsere enda mer næringsrik jord til glede for alle i Salten.
  - Det er en langt mer bærekraftig måte å ta vare på avfallet, sier Anh Quynh Nguyen.