Granat i avfalletOrlogskaptein Wiggo Korsvik ved Forsvarets Operative Hovedkvarter på Reitan har tatt hånd om prosjektilet, og en liten geværgrant som brukes til øving, som også er kommet inn med avfall til Iris. Her sammen med Ragnar Røsnes i Iris Produksjon.

- Denne er mest sannsynlig en ufarlig klikkpatron, men den har uansett ingen ting i avfallet å gjøre, var umiddelbar kommentar fra orlogskaptein Wiggo Korsvik ved Forsvarets Operative Hovedkvarter på Reitan da han fikk se prosjektilet.

Fra miljøtorg

Det var under mottakskontroll av innholdet fra en container med blandet metall fra et av Iris sine Miljøtorg at Robertsen oppdaget den noe uvanlig gjenstanden.
  - Dette er jo ikke hverdagskost, så man blir jo litt skremt når man oppdager et stort prosjektil sammen med annet metall. Jeg var sikker på at dette var skarp ammunisjon,  sier Robertsen.
  - Det er ikke mulig for oss å vurdere om dette er et øvingsprosjektil eller skarp ammunisjon. Vi skal uansett ikke gjøre slike vurderinger. Vi oppbevarer gjenstander som dette forsvarlig i låst container og tar umiddelbart kontakt med politiet og Forsvaret for hjelp til identifisering og hvordan vi skal håndtere funnet, sier avdelingsleder for farlig avfall Bjørn Tore Navjord i Iris Produksjon.

Kontakt politiet

Etter å ha undersøkt prosjektilet kunne ikke Wiggo Korsvik med hundre prosent sikkerhet si at dette er en øvingsgranat.
  - Det er stor sannsynlighet for at denne ikke inneholder sprengstoff, men for å være sikker må vi undersøke den nøyere.
  - Ønsker man å kvitte seg med sprengstoff eller ammunisjon som denne, skal man ta kontakt med politiet. Vi blir da kontaktet for å ta hånd om dette på en forsvarlig måte. Det finnes en rekke eksempler på at også øvingsammunisjon har fått store konsekvenser med blant annet evakuering. Og så er det faktisk slik at selv mindre mengder med lav eksplosiver slik som krutt, kan føre til skade hvis uhellet er ute. Derfor skal politi alltid kontaktes, og det er ingen kostnader for meldere, sier Korsvik.

I kverna

Det viste seg ved nærmere kontroll at prosjektilet Mikael Robertsen oppdaget er et 40 mm Dummy prosjektil, ment for å trene personell i håndtering av ammunisjon og ladning av våpen, men det har ingen merker som indikerer at det er en øvingsammunisjon.
  - Hadde jeg ikke oppdaget denne ved visuell kontroll, ville den havnet i metallkverna. Jeg tør ikke tenke på hva som da ville skjedd om det hadde vært skarp ammunisjon, sier Robertsen.
  Iris Produksjon, som håndterer alt avfall som kommer inn på Vikan, får med ujevne mellomrom inn farlig avfall både i papiravfallet og restavfallet.
  - Da dreier det seg mer om fyrverkeri, bensin i kanner og propanbeholdere og ikke minst litiumbatterier, som kan forårsake stor skade. Heldigvis er det veldig sjelden at vi får inn prosjektiler som dette, sier Navjord.