Rydding i NordfjordenRyddingen i Nordfjorden endte opp med over 8,5 tonn avfall. 

Engasjementet har aldri vært større og igjen viser folk i Salten at de er best i landet til å rydde plast og annet avfall i strandsonen.
  ‒ Da vi i vår sparket i gang årets aksjon med et 50 tonn stort søppelberg utenfor Stormen bibliotek i Bodø, var jeg usikker på at vi ville nå fjorårets rekord fordi det er gjort en formidabel jobb tidligere år.
   ‒ Men der tok jeg feil, for engasjementet har aldri vært større og nye områder er blitt ryddet, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten.
  Han kan slå i bordet med en rydderekord på vel 75 tonn i Salten! Det er nøyaktig 27 tonn mer enn rekorden fra i fjor. I tillegg har Iris tatt mot 10 tonn fra Værøy Miljøgruppe, som har gjennomført en storstilt aksjon i år.

Rydding i Nordfjorden.Over 40 personer har deltatt på ryddedugnasden i Nordfjorden. 

Rekord

‒ Langt over 200 områder er ryddet. Vi er sikre på at mer enn 2500 personer har vært med på aksjonen. Det har vært en formidabel innsats, sier Hjelseng.
  Skolene i Steigen har gjennomført en felles ryddedag og samlet nesten 300 sekker med marint avfall.
  ‒ Det er mange både enkeltpersoner og velforeninger som har stått på. Vi ser også at næringslivet er kommet med i år. Blant annet har Cermaq gjennomført et gedigent ryddeprosjekt i Steigen i sommer og fått på land hele 14.000 kilo med marint avfall. De bidrar sterkt til årets rekord.

  I de sju årene Iris har koordinert aksjonen i Salten er det samlet inn nærmere 250 tonn med avfall fra strendene i Salten.

Tradisjon

‒ For flere foreninger har dette blitt en tradisjon. Nå kan man inkludere ivrige strandryddere i Salten som sikre vårtegn, sier han og smiler.
 Noen har jo til og med adoptert egne strender som de holder ren og pen hele året. Iris Salten håper at enda flere verner om sine strender i sitt nærmiljø.
  ‒ Det er også gjort en formidabel innsats på øyer og i fjorder i hele Salten.  Vi har hatt en god dialog med ildsjeler der ute og tilbudt transport inn til land. Samarbeidet med Bodø Havn og ikke minst støtten fra Miljødirektoratet, har sørget for at det har blitt hentet avfall på en rekke uframkommelige områder.

Årets strandrydder

Det er alltid vanskelig å kåre “Årets strandrydder 2017”, for mange fortjener prisen.
 ‒ Vi har ikke bare sett på antall sekker som er ryddet, men også hvordan aksjonen har skapt engasjement i lokalmiljøet og om det er ryddet i områder som er vanskelig å komme til. Det ble avgjørende for at Festvåg velforening ble årets vinner.
  ‒ De har i år gjennomført et stort ryddeprosjekt i Nordfjord, der Bodø Havn har hentet hele 625 gule sekker og en god del avfall som ikke gikk i sekkene. Samlet ble det 8520 kilo. En fantastisk innsats er gjort for å rydde naturen i dette området.
  I 2013 gikk prisen til 5. klasse ved Rognan barneskole, året etter til Helle Aune Larssen for hennes innsats på Helligvær. I 2015 var det Leines grendelag i Steigen som fikk prisen og i fjor Godøynes & Omegn grendelag.

Ære

Festvåg velforening mottar diplom og 10.000 kroner i premie fra Iris.
   ‒ Det er utvilsomt en stor ære for oss å få prisen «Årets strandrydder 2017».  Dette er en pris til hele velforeningen, for det er godt over 40 personer har vært med på årets dugnad, forteller leder Linda Fagervik og nestleder Magne Smådal.
  ‒ Vi har rensket innover langs fjorden og ryddet avfall som har ligget innerst i Nordfjorden gjennom mange tiår. Og fortsatt er det mer å hente, sier Smådal, som regner med at det blir rydding også neste år.

Stort engasjement

Iris opplever et stort engasjement i hele Salten. I år er det bare i Beiarn kommune at det ikke er gjennomført strandrydding.
  ‒ Det er mange som tar ansvar og vi vet at potensialet er stort. Men om vi klarer å slå årets rekord i 2018 kan bli vanskelig. Vi skal uansett være med å koordiner aksjonen og sørge for at avfallet blir hentet når jobben er gjort, sier Hjelseng.

Overrekkelse av diplom
Magne Smådal mottar diplomet, som viser at Festvåg velforening er årets strandrydder 2017, av Johnny Brovold i Iris. I midten Vegard Smådal fra Bodø Havn.