Kick off for Aksjon Reine strender 2018 på hestøya i Bliksvær
Kick off for aksjon Reine Strender 2018 var i år på Hestøya i Bliksvær.  

Det er få, om noen, som var så tidlig ute med å sette fokus på marint avfall som ekteparet ute i naturskjønne Bliksvær. Hva er vel da mer naturlig at vi i år sparker i gang Aksjon Reine Strender i Salten akkurat her ute.
  - De første årene fikk vi hjelp av Kystvakta som gikk inn her og hentet avfallet. Men da de fikk større skip måtte vi få Fjordlast til å sette en stor container på kaia, og så hente den når vi hadde fylt den opp. Nå har vi et meget godt samarbeid med Iris og Bodø Havn, som henter alt avfallet vi rydder, forteller Nils Thommesen.
  Han og kona Eva har tatt oss med ut til Hestøya, ei av mange øyer i Bliksvær. Med første øyekast ser det fint ut på stranda, men synet bedrar. For her er mye marint avfall.

Nesten 250 tonn

Iris Salten har siden 2011 koordinert aksjonen Reine Strender og hentet nesten 250 tonn med marint avfall fra over 700 strender og kystområder.
  Engasjementet har vært ekstraordinært stort i Salten, takket være mange ildsjeler som Eva og Nils. I fjor satte Iris rekord med mottak av 75 tonn. I tillegg tok selskapet imot 10 tonn fra aksjonen på Værøy.  
  ‒ Det viktigste med Reine strender-aksjonen er at vi som bruker naturen, og er glad i den, tar et personlig ansvar og gjøre en dugnadsinnsats sammen med andre.
  ‒ Det er bare å ta kontakt med et av våre miljøtorg, registrer hvilken strand som skal ryddes og få utdelt blanke sekker. Når ryddejobben er gjort, henter Iris inn sekkene, sier Hjelseng.


Det ryddes strenderOrdfører Ida Pinnerød, leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen og teknisk leder i Cermaq Stian Simonsen rydder avfall på Hestøya.

Imponert

I samarbeid med Miljødirektoratet bidrar Iris også med transportstøtte fra veiløse områder og inn til kjørbar vei.
 ‒ Nøkkelen til suksessen til Aksjon Reine Strender er at det er enkelt å få til, sosialt og lærerikt. Om dere gir oss innsatsen deres, skal vi gjøre det lett for dere å delta, sier sjefen i Iris.
  Ordfører Ida M. Pinnerød er imponert over hvilke volum folk i Salten har samlet inn siden 2011, og spesielt engasjementet blant de unge.
 ‒ Plast er en av vår tids store klimautfordringer. Jeg er stolt over hvordan Iris gjennom mange år tatt samfunnsansvar utover å håndtere avfallet fra husholdningene og sørget for å sette fokus på et stort globalt miljøproblem, sier Pinnerød.

Iris-gjengen

Salgssjef Anne-Line Tverbakk i Retura Iris, administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten og daglig leder Mathis Larsen i Iris Service rydder i Bliksvær. 

 

Transport

Bodø Havn er også i år med på strandryddelaget. I fjor var mannskapet på «Solvik» på flere tokt på til øyene utenfor Bodø og Gildeskål, og veiløse områder i Sørfold.
‒ Vi er stolt over å være med og bidra til en renere kyst og er imponert over det positive engasjementet og dugnadsånden som er bærebjelken for å realisere Aksjon Reine Strender, sier skipper Vegard Smådal.

Næringslivet

Mens privatpersoner i mange år har ryddet marint avfall, tok oppdrettsselskapet Cermaq i Steigen grep i fjor og engasjerte skoleungdommer til å rydde hele sommeren.
  - Vi vil vise at vi ordner opp i de områdene vi opererer i. Vi har ressurser til å gjøre det. I fjor tok vi på land 16 tonn. Det arbeidet vil vi fortsette i år, sier teknisk direktør for Cermaq i Nordland, Stian Simonsen, som håper at flere i oppdrettsnæringen gjør det samme.

Samtaler på strandaNils Thommesen og Eva Haugsnes i samtale med lederen i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen. 

 

Fiskerne

Øverste tillitsvalgt for fiskerne i Norge, Kjell Ingebrigtsen har selv deltatt på mange ryddeaksjoner. Han mener at det har skjedd en holdningsendring de siste årene, og at fiskerne er langt mer bevisst hvilket miljøproblem plast i havet er.
  - Alle må ta et ansvar, men skal vi få til endringer må vi jobbe på tvers av landegrensene. Derfor har vi sammen med norske myndigheter fått til en avtale mellom Norge, Russland og Island om marin forsøpling som forplikter, sier Ingebrigtsen.
  Ute på Hestøya har Kjell Ingebrigtsen, Stian Simonsen, Ida Pinnerød, Leif Magne Hjelseng sammen med Eva Haugsnes og Nils Thommessen og mannskap fra Bodø Havn bidratt til litt mindre plast i Salten-naturen. Nå inviterer vi deg til å gjøre det samme.