Vensmoen avdukingBåde ordfører Rune Berg og kommende varaordfører Sverre Breivik fikk med seg avdukingstalen fra Sigrid Elise Lium.


Siden 2016 har hun jobbet med formidling om nasjonalparkene i Salten, naturinformasjon, verneverdier og naturglede på Nordland nasjonalparksenter.
  Men det er ikke bare veiledning, formidling og informasjon arbeidsdagen handler om. Hun er også en av fire forvaltere under Midtre Nordland nasjonalparkstyre, som har ansvaret for å ivareta de flotte verneområdene i Salten. Hele fem nasjonalparker, syv naturreservater og to landskapsvernområder. 4300 kvadratkilometer med unik nordlandsnatur.  

Avduking VensmoenSigrid Elise Lium foretar avduking av skulpturen sammen med Karen Marie Braseth i Iris.

 

Tilpasse endringene

- Jeg er utrolig heldig som får mulighet til å jobbe med å ta vare på naturen. For økt ressursforbruk gir økt press på naturen. Å ta vare på store sammenhengende naturområder er viktig for at naturen skal kunne tilpasse seg endringene klima, overforbruk og spredning av fremmede arter.
  - I Salten er vi i en særstilling og utrolig heldige. Store sammenhengende naturområder fra fjord til skog til fjell gir naturen de beste muligheter for å tilpasse seg nye utfordringer, sier Sigrid og sikter til de fem nasjonalparkene Rago, Junkerdal, Saltfjellet/Svartisen, Sjunkhatten og Láhko.

Sigrid og RuneSigrid Elise Lium mener de er de mange små endringene som er viktigst for at vi skal endre kurs mot et mer bærekraftig samfunn. Her sammen med ordfører Rune Berg. 

Overforbruk

Sigrid har utdannelse innen utmarksturisme, naturforvaltning og pedagogikk, og er opptatt av hvordan vi forbruker ressursene. Hun sa ja med en gang hun fikk forespørsel om å avduke skulpturen til Bordalo II på miljøtorget på Vensmoen.
  - Vi forbruker resurser i et stadig større tempo. Hele stua skal gjerne pusses opp når nye trender kommer. Skulle hele verden forbrukt ressurser som vi gjør i Europa hadde vi trengt tre jordkloder. Hvert år lages det rapport for når jordas ressurser er brukt opp, i år var datoen 29. juli. Det er to måneder tidligere enn for 20 år siden.

Viktig fokus

- For Norge var datoen 18. april. Det vil si at alt vi bruker av ressurser etter denne datoen skulle vi brukt i framtiden. Derfor er det så viktig med kunstnere som Bordalo II som setter fokus på overforbruk og ser nye muligheter i gammelt skrot, og renovasjonsselskaper som Iris som legger til rette for at folk kan gjenvinne og gjenbruke ressursene.
  Hun er ikke i tvil om at forbruket er vårt problem for verden og naturen.

Samarbeid

- Heldigvis kan vi alle gjøre noe for å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Et samfunn som tar vare på sine økologiske, menneskelige og økonomiske ressurser på en slik måte at også fremtidens samfunn har like store utviklingsmuligheter som oss. For å få dette til trengs det samarbeid mellom mange og at vi alle gjør litt. Iris har sammen med Up North og Bordalo II vist hvordan samarbeid kan gi flotte skulpturer av gammelt avfall.

Kake på VensmoenKake hører med når Iris inviterer til jubileumsmarkering på Vensmoen.

 

Alle kan bidra

- Jeg tror det handler vel så mye om de små valgene, som de store radikale handlingene. Hver av oss kan ikke redde verden, men om alle gjør litt gir det store endringer til sammen. Vi kan lappe ei bukse, droppe en oppussing og reparere en mobil i stedet for å kjøpe ny.
  - Og så kan du jo ta deg en runde når du er på miljøtorget. Kanskje finner du en skatt blant andres avfall. Jeg forer fuglene i vinter på en fugleautomat jeg fant her på Vensmoen. Den var hel og fin og gir mange småfugler en bedre vinter. Avfallsgjenbruk til glede for mange!

 

Ønsker du å lese mer om hva Sigrid jobber med, kan du klikke deg inn på linkene under:

Nasjonalparksenteret:

www.nordlandsnaturen.no/ https://www.facebook.com/Nordland.nasjonalparksenter/?ref=br_rs (Nordland nasjonalparksenter) / https://www.facebook.com/Nordlandsnaturen/ (besøkssenter for nasjonalpark som er min avdeling på senteret)

Midtre Nordland nasjonalparkstyre:

https://www.facebook.com/MNNPS/

http://www.nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland/