‒ Dette er den største utvidelsen av deponiet siden etableringen i 1992, sier administrerende direktør Leif Magne 

Administrerende direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten undertegner avtalen med daglig leder Ola Haldorsen i M3 Anlegg om utvidelse av deponiet på Vikan.

Hjelseng i Iris Salten. 
Selskapet har inngått kontrakt med M3 Anlegg, som vil starte arbeidet med sprengning og fjerning av 147.000 kubikkmeter med fjell i midten av november. Størrelsen på kontrakten er på rundt 20 millioner kroner.

Store mengder

‒ Vi startet mottak av forurensede masser i 2010. Men de store utbyggingen som har vært i Bodø-regionen, og som kommer i framtiden, er det en viktig samfunnsoppgave Iris tar når vi nå utvider deponiet. Når prosjektet er ferdig vil vi ha plass til 500.000 kubikk med ureine masser. 
‒ Vi regner med at det skal holde de neste 20 årene, sier Hjelseng. 
Det er forbudt å legge forurensede jordmasser utenfor kontrollert område. I Salten er det kun deponiet på Vikan som er godkjent for slik lagring. 
‒ Derfor er det viktig at vi tar ansvaret med å utvide, slik at utbyggere også i framtiden kan bli kvitt forurensede masser lokalt.

120 trailere hver dag

Prosjektleder Terje Elveos i M3 Anlegg forteller at transporten ut fra Vikan til lagringsplass på Tverlandet vil foregå fra midten av november fram til juni neste år med fem-seks semitrailere fra mandag til torsdag. 
‒ Daglig vil det går 120 lass ut fra Vikan til Tverlandet. Vi skal forsøke så langt som mulig å foreta sprengning utenfor åpningstidene på Miljøtorg Vikan, slik at færrest mulig blir berørt av arbeidet. Også trafikkmessig skal vi ta ekstra hensyn, men vi kommer ikke utenom stor anleggstrafikk i perioden arbeidet pågår.

Fornøyd

Daglig leder i M3 Anlegg, Ola Haldorsen, er meget godt fornøyd med at selskapet fikk kontrakten på Vikan i sterk konkurranse med flere andre selskaper.
‒ Dette er en stor jobb som vil pågå over nesten et år. Det er mye logistikk som skal på plass når vi skal frakte ut så store mengder med masse, men vi har flinke folk i selskapet og skal gjøre vårt ytterste for at dette skal bli et godt prosjekt for alle parter, sier Haldorsen. 
Iris ruster seg til å møte et framtidig behov for å lagre forurensede masser.
‒ Betyr en dere har opprenskning av grunnen på nåværende flyplassområde i Bodø i bakhodet når dere nå foretar utvidelsen av deponiet?
‒ Det er ingen tvil om at det er interessant å kunne tilby lagringsplass for de forurensede massene som finnes der, men det kommer alt an på hvor mye det blir. Vi vil nå rydde plass til 500.000 kubikk, eller 50.000 lastebillass, sier Leif Magne Hjelseng.