Dame på avfallsanleggIngrid Schistad Berg skal lage et eget klimaregnskap for Iris sin virksomhet på Vikan.

“Null-utslipp Vikan” er en visjon Iris jobber etter. Det er tatt store steg i riktig retning blant annet med etablering av ei ny og helelektrisk produksjonslinje for håndtering av restavfallet. Nå har vi i tillegg ansatt trainee Ingrid Schistad Berg (26), som skal bidra til at avfallshåndteringen på Vikan i framtiden skjer med så lite utslipp av skadelige klimagasser som mulig. 

Lang reise

- Bare ved å ha ei helelektrisk produksjonslinje sparer vi 50.000 liter diesel i året. Strømmen som brukes kommer fra lokal, fornybar energi. Vi har startet på en lang reise mot null utslipp, men fortsatt gjenstår det mye før vi er der, sier Ingrid og ser utover Vikan.
  Ingrid kommer opprinnelig fra Lødingen og har studert samfunnsøkonomi, men valgte en annen retning da hun startet på masterstudiet i industriell økologi. 

Utfordringer

- Det ble for mye fokus på vekst og litt for lite på hvilke konsekvenser veksten fører til. Derfor gjorde jeg en kursendring da jeg startet på masterstudiet. Klima og miljø er de største utfordringene vi står overfor. Klimaendringene foregår her og nå, og vi som er unge vil merke store forandringer. De største vil være at vi som enkeltpersoner må redusere forbruket og endre livsstil, sier Ingrid.
  Bak oss kvernes hageavfall, som skal blandes sammen med matavfallet, og til slutt bli til jord. Ingrid skal sette opp et regnskap som skal fortelle om klimaeffekten av avfallsbehandlingen. Som i alle næringer handler det om å gjøre endringer som også bidrar til god økonomi. Da er det viktig å bruke ressurser mest mulig effektivt, og unngå sløsing. For eksempel vil vår reduksjon av dieselforbruket både bidra til å redusere våre klimautslipp og energikostnader, da det elektriske utstyret bruker energi mer effektivt.
Ingrid trekker fram de fossile energikildene som olje, kull og gass som verstingene.

Pessimist

- Skal vi lykkes, må disse fases raskere ut enn det vi ser i dag. Det må koste å forurense og samtidig bli mer lønnsomt å velge fornybare energikilder. I vår produksjon på Vikan må alt av maskiner over på strøm innen få år. Det vil være et av mange tiltak for å stoppe utslipp fra dieseldrevne kjøretøyer. På spørsmål om vi vil klare klimamålene, ser hun ned. Hun er nemlig litt pessimistisk.
  - Endringene skjer ikke raskt nok, men det er utrolig spennende å få jobbe med problemstillingene i Iris. Jeg er stolt over å få jobbe i en bedrift som tar klimaendringene og FNs bærekraftsmål på alvor, og er en foregangsbedrift på disse områdene. Det som er krevende, er å finne de rette løsninger der vi tar hensyn til klima og miljø, og samtidig bidrar til lønnsom drift, sier Ingrid før hun vandrer videre på Vikan.