Riktig sortert glassemballasje og hermetikk. Nå blir det henting av plast, glassemballasje og hermetikk hver måned på alle rutene til Iris. 

Iris Salten har fått tilbakemeldinger fra kundene om at spesielt plastsekkene hentes for sjeldent, og at det kreves mye lagringsplass. Det endrer de på nå slik at alle 35.000 husholdningskunder i Salten får det samme tilbud med henting av alle fraksjoner.

Bedre tilbud

I distriktskommunene har Iris hentet husholdningsplast og glassemballasje og hermetikk annen hver måned. Med innføring av ny ordning fra 3. april vil disse avfallsgruppene bli hentet hver måned.
  At endringen skjer fra 3. april har sammenheng med at et nytt selskap overtar hentingen av avfallet i Steigen, Hamarøy, Sørfold, store deler av Fauske, Saltdal, Beiarn, Meløy og deler av Gildeskål. I tillegg blir det også endringer for husstandene i Misvær og Skjerstad. Omleggingen får også betydning for Retura Iris sine næringslivskunder i disse kommunene.

Ny kalender

‒  Avfallet blir hentet som før, men på andre dager. For alle disse kommunene er det laget et helt nytt ruteoppsett, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen i Iris Salten.
For alle som har lastet ned Iris-appen og bruker tømmekalenderen her med varsling, vil endringene komme opp automatisk.
  ‒ De som har lastet ned kalenderen fra hjemmesiden vår må hente ut ny kalender. Forrige kalender viste bare tømmedager for de tre første månedene. Men nå er tømmedager for hele 2017 på plass på nettsiden, sier Pedersen.

I posten

De som fikk tilsendt kalender pr. brev i januar, skal nå ha fått ny kalender.
 ‒ Vi ber våre kunder om å være spesielt oppmerksom på innkjøring på grunn av påsken. Hentedager vil i perioden før og etter påske fravike fra tømmeplanen som gjelder for resten av året, sier Pedersen.
 Iris-bilene skal kjører ute i distriktet har fått nytt design.
 ‒ Alle i Iris er opptatt av at kundene våre skal “slanke” restavfallet. Alt avfall har en verdi som råstoff til nye produkter. Men vi skal ikke bare slanke oss, vi skal til og med “bli ny” ved å sortere riktig. Vi håper at dette humoristiske innslaget også slår an hos kundene.