Fra og med 01.01.2023 kjører vi sidelaster på Arnøy og Kjerringøy. Det vil si at avfallsbilen har en løftemekanisme på siden av bilen, i stedet for at dunkene tømmes bak på bilen. Denne typen bil brukes også i Bodø.

Hva betyr det for deg som bor på Arnøy og Kjerringøy?

Den eneste endringen for deg som kunde er at dunkene må settes med lokket ut mot veien på tømmedag. Grunnen til dette løftemekanismen kun kan heise opp dunker når de står vent med lokket mot bilen.

Det er også viktig at lokket på dunken er igjen, slik at det ikke faller avfall ut av dunken når den løftes opp.