Kirkens Bymisjon og retura Iris samarbeider
Fra venstre daglig leder Anders Tverbakk i Retura Iris, daglig leder Egil Arnsby i Kirkens Bymisjon, markedsansvarlig Pernille Kolsing i Iris, markedsansvarlig Sissel Qvam i Kirkens Bymisjon, arbeiderne Dan Kevin Sørensen og John Bjørnar Netskar i Kirkens Bymisjon og sjåfør Gunnar Fygle i Retura Iris. 

- Dette er en merkedag og ikke minst festdag for oss, sa en rørt daglig leder Egil Arnsby i Kirkens Bymisjon etter at avtalen var undertegnet. I tre år vil Retura Iris bidra med 1,5 millioner kroner.
  - Dette er den største avtalen vi har undertegnet med en bedrift. Den sikrer ikke bare drift, men skaper stolthet hos våre arbeidere og bidrar til god omdømmebygging.

Med siden 2012

Retura Iris har siden 2012 vært en viktig bidragsyter til Kirkens Bymisjons tiltak Ren By, men nå tar altså de to foretakene samarbeidet til helt nye høyder.
  - Miljø, gjenbruk og menneskeverd er tre stikkord der vi absolutt har noe til felles med Kirkens Bymisjon. I de 20 årene vi har eksistert har vi hatt fokus på miljø i form av avfallssortering og gjenvinning. Derfor vil støtten knyttes mot de tiltakene i Kirkens Bymisjons som har den mest tydelige miljøprofilen, sier daglig leder Anders Tverbakk i Retura Iris.

En litt bedre hverdag

- Hovedmotivasjonen for samarbeidet er naturligvis å bidra til at vanskeligstilte i Bodø skal få det bedre. De samme tiltakene bidrar også til arbeid og inntekt for flere, fattigdomsbekjempelse, færre sultne mager, og bedre psykisk og fysisk helse.
  - De fire prosjektene vi skal bidra aktivt med midler og kompetanse til er:

  • Ren By- fjerne avfall fra byens gater.
  • Matstasjonen - redde mat og redusere matsøppel.
  • Panteprosjektet - gjenbruk av pantegods.
  • Pedalen- gjenbruk av sykler.

  - Alle har en tydelig miljøprofil som er sterkt beslektet med vår virksomhet, sier Tverbakk.

 

Avtalen skrives underDaglig leder Anders Tverbakk i Retura Iris og dagliog leder Egil Arnsby (t.h.) i Kirkens Bymisjon skriver under avtalen som gir Kirkens Bymisjon 1,5 millioner over tre år. 

 

Avfallshenting

Retura Iris driver ren kommersiell virksomhet med avfallshenting hos institusjoner og næringsliv i Salten, og ikke minst rådgivning rundt gode avfallsløsninger. Målet er at bedrifter og institusjoner skal etablerer lik gode sorteringsløsninger som i husholdningene.
  - Vi er stolt over å kunne bidra med både midler og kunnskap slik at Kirkens Bymisjon kan utvikle sin prosjekter og gi enda flere en meningsfullt liv, sier Tverbakk.

Nye tiltak

TV-aksjonen ga Kirkens Bymisjon oppstartskapital til å starte flere nye tiltak i Nordland fylke.

  - Det er viktig at vi kan utvikle oss, men for å holde i gang allerede etablerte tiltak har vi fortsatt behov for støtte fra næringslivet. Derfor er støtten fra Retura Iris gull verd for oss, sier Arnsby.
  - Den bidrar til større økonomisk forutsigbarhet i årene framover og gjør oss i stand til både å utføre vårt arbeidet med storsamfunnets bærekraftsmål og enkeltindividets behov.