To menn på verksted
Odd-Svein Hjertø og Ruben Mikkelborg i verkstedet hvor hundrevis av elektriske produkter reddes.

Tar vi med alle el-artiklene som har blitt reparert av gjengen på Omatt er nok tallet noe nærmere 1000! Et tall som heldigvis står i kontrast til sløseriet av elektriske artikler som tas opp i kveldens program «Sløsesjokket» på NRK. 
  Omatt Gjenbruksverksted reparerer elektriske produkter som er levert til utvalgte returpunkt eller Iris sine Miljøtorg. Gjenbruksverkstedet har vært i drift i vel ett år og redder elektriske produkter hver dag.

Bærekraft i praksis

- I praksis hindrer aktiviteten produktene fra å bli kastet til og bli brukt om igjen. Iris, Bodø Røde Kors og Norsirk har gått sammen om å etablere Omatt Gjenbruksverksted som et ledd i å løfte elektrisk avfall høyere opp i avfallspyramiden. Avfallspyramiden sier noe om prioriteringene i norsk avfallspolitikk, hvor gjenbruk er nest øverst etter å redusere avfallsmengden. Aktører som Coop Nordland og POWER er gode samarbeidspartnere som gjør innleverte elektriske produkter tilgjengelig for Omatt. Gjenbruksverkstedet har et overordnet helhetlig fokus på samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk verdiskapning gjennom å redde elektriske produkter i Bodø, sier daglig leder i Iris Produksjon, Harald W. Østbø. 
 

To menn på verksted
Ruben Mikkelborg og Christian Sivertsen i Omatt påser at funksjonelle deler tas vare på.
 

Meningsfylt arbeid

Odd-Svein Hjertø har en aktiv rolle i den daglige driften i Omatt. I mange år har han vært frivillig i Røde Kors, og er en av de som daglig redder elektriske produkter fra å bli kastet. 
   - Det er artig å få være med på å utvikle noe så meningsfylt som økt gjenbruk. I tillegg er det en interessant utfordring å bistå folk som har behov for arbeidstrening og tilpasning til arbeidslivet. I Omatt skaper vi meningsfylt arbeid og bidrar til økte inntekter til Bodø Røde Kors. I løpet av ei uke er det mellom 15-20 mennesker som har sin arbeidshverdag på Omatt hvor de gir av seg selv, sier Odd-Svein.

Lærling i Omatt

Omatt er godkjent som læringsbedrift og har en fagansvarlig i elektronikk som påser at alt som gjøres av reparasjoner skjer forsvarlig. Ruben Mikkelborg startet hos Omatt høsten 2020, og har siden da reddet over 50 hvitevarer. Noe av det artigste Ruben vet er å skru og reparere elektriske produkter. Planen er å gjennomføre lærlingetiden i Omatt. 
 - Jeg synes det er spennende å få være med på å gi kasserte elektriske produkter ny verdi og muligheten til å bli gjenbrukt. For meg er det verdifullt å bidra til økt gjenbruk, og vi opplever en enorm stor etterspørsel etter alle varer vi klargjør for salg, sier Ruben.  

 

Mann og dame med el-produkter

 

Travel hverdag

På jobb går dagen i det å skaffe seg oversikt over hvilke produkter som skal testes, repareres og klargjøres. 
  - Det handler om å organisere produktene som kommer inn slik at de blir satt i rett avdeling ut i fra hva som trengs å gjøres med dem. Vi er mange som arbeider med å reparere, teste, vaske eller demontere maskiner, slik at vi kan bruke funksjonelle deler, sier Mikkelborg. 
 
  Det er ikke mangel på arbeid i Gjenbruksverkstedet. 
  - Det er mer enn nok å gjøre, og hadde vi hatt kapasitet nok ville vi kunne gitt enda flere hvitevarer og elektriske produkter nytt liv, sier han. 

Initiativ fra Iris Salten

Trainee Ingrid Schistad Berg i Iris har vært med siden oppstarten av Omatt. Iris er en viktig samarbeidspartner og initiativtager til opprettelsen av Omatt. Føringer for hvordan avfall skal behandles og prioriteres var grunnpilaren for at konseptet ble til. 
  - Vi forbrukere må ta bedre vare på verdiene som fins i produktene vi bruker. Elektriske artikler vi er ferdige med bør ikke anses som avfall, men heller behandles pent slik at de kan bli værende i kretsløpet lengre, sier hun.

Mann og dame med el-artikler
Odd-Svein Hjertø i Omatt Gjenbruksverksted og Trainee Ingrid Schistad Berg i Iris Produksjon.

Mindre forbruk

Ingrid peker også på en særdeles viktig utfordring som tar for seg forbruksvanene og mener at de må endres i den retning av et mindre forbruk. 
  På sikt ønsker Omatt å få til en mangedobling av aktivitet og etablere en nettbutikk. Det er også et ønske å etablere Omatt som en egen bedrift, da konseptet har vokst seg for stort til at Røde Kors kan håndtere det alene. Omatt ønsker seg flere og nye spennende samarbeidspartnere, og EL-redderne i Omatt Gjenbruksverksted er enige om at fremtiden ikke er annet enn spenende.