Maskin og folk IrisDaglig leder Harald Østbø i Iris Produksjon diskuterer erfaringene med den nye produksjonslinja med maskinfører Ken-Thomas Olsen.
   

For en måned siden kunne Iris ta i bruk en behandlingsmaskin i restavfallshallen som utelukkende går på strøm - den første av sitt slag i Norge. En som elsker slike forbedringer, er driftsoperatør Ken-Thomas Olsen. Og ikke nok med den nye maskinen, alt annet utstyr i den nye hallen er også strømdrevet. Besparelsen er 50.000 liter diesel i året. 

Miljøvennlig

- Det er blitt en helt annen arbeidshverdag, med mindre vibrasjon og mindre støy. I stedet for diesel, drives anlegget av en elektromotor på strøm fra lokal kraft fra Oldereid ved Misvær. Mer miljøvennlig kan det ikke bli, sier Ken-Thomas.
  Privat har han kjørt el-bil i fire år, har el-sykkel og når gresset gror er det en el-klipper som tar seg av jobben. For Ken-Thomas Olsen handler mye i livet om elektriske kjøretøyer.  Valgene tar han basert to grunner.
  - Miljø og økonomi, slår han fast. Det er nemlig ingen tvil om at det er penger å spare på å bli helelektrisk.

Metaller

Før avfallet havner i den nye restavfallskverna skjer en grovsortering på gulvet. Her blir metaller, bildekk, trevirke, elektriske artikler og en del annet ikke brennbart materiale tatt ut.  I kverna rives avfallet i små biter på rundt 15 centimeter og sendes videre på transportbåndet, til en stor magnet som tar ut alt av metaller.
  - Metallene vi har tatt ut til nå utgjør faktisk fem prosent av totalmengden. Det er i overkant hva vi forventet, forteller daglig leder Harald Østbø i Iris Produksjon.

Slanking

Avfallet sendes videre inn i en stor trommel som tar ut sand, jord, glass og stein. Det er fascinerende å se på hvordan den jobber. Iris Produksjon har kalkulert at denne prosessen skal gi en reduksjon av restavfallet på 10-15 prosent.  Selv om det meste vil være fra næringsavfallet som kommer inn, vil anlegget også bidra til en slanking av restavfallet fra husholdningene.
  - At vi kan ta ut ikke-brennbart avfall før vi transporterer det til forbrenning i Sverige, er viktig. I den videre prosessen blir avfallet presset i klosser eller baller, som blir plastet med landbruksplast. Vi bruker en type b-plast som oppstår mellom to produksjoner, og som ikke kan brukes i landbruket. Det er en flott måte å utnytte plasten på, sier Østbø.

produksjonslinjaProduksjonslinja i den nye restavfalls-hallen på Vikan. 
 

Bærekraftig

Den nye produksjonslinja har en samlet verdi på rundt 24 millioner i investeringer, og er et ledd i en planen om en mer bærekraftig behandling av avfallet.  Samtidig ønsket Iris å hente ut mer verdi av avfallet, med utsortering av ikke-brennbart avfall og lage et mer høyverdig brenselprodukt. I og med at Iris plaster avfallet etter pressing, kan det sendes som stykkgods. Det betyr en helt annen logistikk med båt, tog og vogntog, i stedet for i bulk på bil. Det har også en større egenvekt som gjør at vi får en bedre utnyttelse av transporten.

Redusert brannfare

Et annet viktig argument for å gjøre de store investeringene er at selskapet minsker risikoen for brann og skadedyr. 
  - I fjor hadde vi 15 branntilløp i restavfallshallen. Vi har hatt branntilløp i år også på grunn av feilsortering, men de skjer mens våre ansatte er til stede og ikke på kveldstid. Fortsatt er det batterier, og da særlig litiumbatterier som er verstingene, og som vi ikke vil ha i restavfallet, sier Østbø.
  Den nye produksjonslinja til Iris Produksjon er blitt lagt merke. Både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
  - At vi er de eneste i landet som her ei helelektrisk produksjonslinje er vi stolte over. Men det stopper ikke her - vi har et klart mål om å gjøre Vikan til et null-utslippsområde, sier Harald Østbø.

Bedre arbeidsmiljø

For Ken-Thomas Olsen og kollegene hans i Iris Produksjon vil det bety enda flere maskiner drevet av strøm.
  Det er slettes ikke el-kongen misfornøyd med. For det betyr også et bedre arbeidsmiljø, mindre støy, mer effektiv behandling av avfallet og mindre penger brukt på skadelig drivstoff.