Ansvarlig forbruk og produksjon er det 12. bærekraftsmålet til FN og et viktig mål når Bodø Storstue skal bygges. Her er ambisjonen at det meste av byggemateriale til overflater og interiør skal være materialer som er brukt før. Alt fra donorbygg til brukte møbler. Ombruk i Bodø Storstue kan alene spare miljøet for over 3000 tonn CO2-ekvivalenter.

Iris Produksjon, det kommersielle selskapet som drifter avfallsanlegget på Vikan, ser nå på muligheten for å etablere en markedsplass for brukte byggevarer.
 

- Dette kommer vi ikke unna

Daglig leder i Iris Produksjon AS, André Svendsen, forklarer at dette er en del av den nasjonale politikken for avfallshåndtering.
- Skal vi ta bedre vare på de ressursene vi har tilgjengelig, kommer vi ikke unna at ting må brukes på nytt og på nytt, før det leveres som avfall og gjenvinnes til en råvare.

- Vi må bli flinkere til å bruke materialer flere ganger, forteller leder for utviklingsavdelingen i FK Bodø/Glimt, Benedicte Halvorsen.

- Det handler ikke bare om å bruke materialene på nytt, men også om å tenke kreativt rundt materialene, fortsetter hun.

- Det er ikke sikkert at en dør skal fortsette å være en dør, kanskje passer den bedre som et bord eller bekle enn vegg?

Tre mennesker foran oppsett med vindu

 

Pilotprosjekt neste

Dette blir et Action Now-prosjekt, og vil gjelde for byggematerialer til overflater og interiør. Konseptet gjelder ikke bærende konstruksjonene. For selv om det skal være mest mulig ombruk, er det viktig at Bodø Storstue skal stå stødig, støtt og lenge.

Nå går prosjektet inn i en pilotfase, og klubben har fått støtte til konseptutvikling. I oktober sendes pilotsøknaden til Enova og da er det Iris Produksjon som står i front for å etablere en markedsplass for byggevare.

 

- Dette kan bli enormt

- Bodø Storstue vil være en arena for oss å kunne vise hva som er mulig å gjøre med gode og innovative samarbeidspartnere, miljøingeniører, renovasjonsselskaper, rivningsselskaper, snekkere, håndverkere, entreprenører og interiørarkitekter, sier Halvorsen.

- Dette vil jo fort kunne bli Norges største ombruksprosjekt? Med en hel stadion som skal bygges med mange titall tusen kvadrat og en målsetning om 75% ombrukt materiell, så er det klart at dette kan bli enormt, legger salgssjef bygg og anlegg hos Iris Produksjon AS, Sture Wilmann, til.

Iris Produksjon inviterer til diaologmøte den 22. september fra klokken 13:00-15:00 i Aspmyra Sportsbar.

- Dette fordi vi ønsker innspill fra eiendomsutviklere, bygge- og rivebransjen og andre interessenter som kan hjelpe oss å se bildet og ulike utfordringer knyttet til ombruk, avslutter André Svendsen.