Fra matavfall til jord

Matavfallet blir kvernet opp, annet avfall som er feilsortert fjernes og det lages en kompostmasse som legges ut i lange ranker på kompostanlegget Iris drifter i Vikan.

garfikk slik blir mat til jordPlantejorden vi lager på Vikan selger vi både på våre miljøtorg og til større utbyggingsprosjekter i regionen.

Også hageavfallet som du leverer til våre miljøtorg blir kvernet opp og blir en del av komposten. Hageavfallet blir kvernet for seg, og etterpå blandet inn med behandlet matavfall.

Tips! Eggekartonger og tørkerullkjerner kan også kastes i matavfallet, det er papirprodukter som det er vanskelig å lage nytt papir av, men som vi gjerne tar inn i komposten vår.

Les om hele komposteringsprosessen vår

 

Hva skjer med papp og papir?

I papirhallen vår presser vi avfallet og pakker det i store baller. Papp- og papiravfall tar ulike veier når det sendes ut fra Iris:

  • Papir blir sendt til TRV i Trondheim og så videre til Norske Skog for å bli til nytt papir

  • Papp sendes direkte til Ranheim Paper and Board AS som lager nye papp-produkter

  • Drikkekartong går via systemet til Grønt Punkt og fram dem sendes det videre til Fiskeby Board i Norrköping

fra papir til nytt papirPapp og papir kan gjenvinnes til nye produkter opptil sju ganger, etter dette er fibrene i papiret blitt så små at de ikke kan bindes opp igjen til nytt papir. Et eksempel på papir-produkter som det er vanskelig å lage nytt papir av er glanset julegavepapir, og det er derfor vi hver jul ber derfor folk i Salten om å ikke kaste julegavet i papirdunken, men i restavfallet.

Fra hermetikkbokser til nye sykler

Vet du hva som er så fint med glass- og metallemballasje? Det kan gjenvinnes nærmest i det uendelige. Når vi har samlet inn store nok mengder av dette fra husholdning og bedrifter i Salten blir det sendt til selskapet Sirkel i Fredrikstad. 

glass og metall

Hva blir glassemballasjen til?

Resirkulert glass brukes både til å lage ny emballasje og byggematerialer, isolasjon som glassvatt og fyllmassen Glasopor.

Ildfast glass, vindusglass, krystall, porselen og speil skal ikke kastes sammen med glassemballasje. Små mengder kan legges i restavfallsdunken, men større mengder er det flott om du stikker innom et av våre miljøtorg med.

Hva blir metallemballasje til?

Under gjenvinningen skilles aluminium, stål og jern fra hverandre. Metallet selges som en ren råvare, og blir til enten til ny emballasje eller nye produkter som sykler, verktøy og hageredskaper. Det meste av stål smeltes om til armeringsjern.  

I dunken hjemme leverer du metallemballasje som hermetikk, aluminiumsformer og tuber. Avfall som ikke er emballasje, som ødelagte stekepanner, knekte metallstenger og skeive hagespader må du til et miljøtorg for å levere.

 

Fra plastemballasje til ny plast

Plastemballasjen fra husholdningene i Salten transporteres via returselskapene Norsirk og Grønt Punkt  til sorteringsanlegg i Sverige, Finland og Tyskland. Rundt 75% av plastemballasjen som samles inn i Salten blir gjenvunnet til nye materialer. Det betyr at innsatsen med å rengjøre plastemballasje og sortere den i plastsekken som folk i Salten har enorm betydning for at plast igjen kan bli til plast.

Fra plast til plast

Plasten blir sortert ut i fem til sju ulike materialer. Det betyr at det er hvilken type plastemballasjen består av som avgjør hva den kan gjenvinnes til. For eksempel blir bæreposer og brødposer til nye bæreposer og transportfolie, mens tykkere plastmateriale som isbokser og ketchupflasker kan bli til kasser, bokser og blomsterpotter. 

Hvor rent er rent nok?

Plasten skal være tom for mat- eller produktrester, så den trenger fort et lite skyll for å få ut større rester. 

Fra restavfall til energi

Når avfallsbilen kjører inn til restavfallshallen blir avfallet kvernet, så transporteres det langs et bånd hvor en stor magnet drar ut en god del feilsorterte metaller før avfallet presses og plastes i tette baller. 

Restavfallet blir energigjenvunnet, det vil si at det blir brukt som brensel til oppvarming. Vi sender vårt restavfall til fjernvarmeanlegg i Tromsø, Trondheim og Umeå.

fra restavfall til varme

Når avfallet blir brent kaller vi det for energigjenvinning, altså man utnytter avfallet som energi til oppvarming. Men denne formen for gjenvinning kan naturligvis bare forekomme en gang, så er ressursene brukt opp. Derfor er det veldig viktig at man sorterer ut papp, papir, plast, glass, metall og mat slik at dette kan bli til nye produkter og ikke blir brent sammen med restavfallet. 


Visste du at vi har fått nye avfallsymboler som skal gjelde for hele Norden? Symbolene skal med tiden både være å finne på avfallsdunker og på emballasjen du skal kaste. På denne måten blir det ikke en forskjell på hvilken farge dunken for papp og papir har, uavhengig om bor i Oslo eller Bodø eller Alta.