mann med avfallsanleggEspen Angell er altmuligmannen i Iris med ansvar for blant annet store anlegg over og under bakken. Foto: Marthe Mølstre

Espen Angell (40) startet som ferievikar i 1997, da Iris innførte tredunksystemet. Han omtales som poteten i Iris. Du ser han like gjerne med sveiseapparatet på verkstedet, som sjåfør eller servicemann på under bakken-anleggene.
  Fra 2000 har han kjørt både sidelaster, baklaster og kranbil for tømming av under bakken-anlegg, men nå fokuserer han mest på anbud, installasjon, service, og en del reparasjoner - ettersom han har fagbrev som bilmekaniker. Han har et 360 graders blikk på løsningene i Iris,  jobber på tvers av Iris-selskapene og kommer stadig med nye og innovative løsninger.

Ingen begrensninger

- Jeg er nok en kreativ person som liker å jobbe med hendene. Det er sjelden - eller aldri, jeg ser begrensninger. Kun muligheter! Derfor synes jeg det er veldig spennende at både husholdninger og næringsliv har et så sterkt fokus på avfall, og spesielt på reduksjon av restavfall, sier Angell.
  Han ser at avfallssystemene er i ferd med å bli stadig mer digitaliserte, og at dette vil gjøre det enklere å nå målene for restavfall.

Nye muligheter

- Den tekniske utviklingen og digitaliseringen gir oss helt andre muligheter til å organisere avfallshentingen. Med sensorer i containere både over og under bakken, og tilgangskontroll ved hjelp av app på mobiltelefonen, vil det åpne seg helt andre muligheter både når det gjelder transport og oppsamling. Det vil neppe bli tømt halvfulle dunker eller containere i framtiden, sier Angell.
  I tettbygde strøk vil det nok bli færre oppsamlingsenheter i framtida, og folk må nok bevege seg litt lengre enn til hagegjerdet for å kaste avfallet. 

Endring

- Jeg tror også vi vil se endringer i husholdningsgebyret, med enda mer fokus på restavfall. På enkelte løsninger vi har i dag, blant annet oppsamling under bakken, kan folk kaste så mye restavfall de vil uten at det får økonomiske konsekvenser for den enkelte beboer. Dette kan ikke fortsette, nå når hele Europa snakker om å redusere restavfallet, sier Angell.
  Den teknologiske utviklingen raser avgårde og dette vil gjøre det enklere for både husholdninger og næringslivet i framtida. 

Tusenkunstner

Han gleder seg over hver eneste innovasjon som kommer, og som gjør det enkelt for oss alle å bidra til mindre restavfall og bedre kildesortering. Privat er Espen også kjent som en tusenkunstner, der han ikke ser noe som umulig. Det siste han har testet ut er er bygging av gitarer. Den ene en el-gitar laget av en jernspade - og den funker!

Iris og samfunnet er helt avhengige av mennesker som Espen, som stadig ser hva vi kan gjøre mer av, og som minner oss på at utviklingen er der for å gjøre det enklere å gjøre det rette for miljøet.