Anne Rita NybostadBeiarn-kunstneren Anne Rita Nybostad sto for avduking av skulpturen i Beiarn.


Men det er ikke bare innsekter i alle størrelser som opptar kunstneren. Lenge før marin forsøpling ble et tema på alles lepper, satte hun fokus på det store miljøproblemet fra sitt atelier på kaikanten i Tvervika i Beiarn, hvor hun sammen med ektemannen Kurt Edvin Blix Hansen har sitt virke. 
  - Det er en stor tilfredstillelse å gjenbruke materialer og ressurser. Det gir mening, sier Anne Rita, som kjenner seg igjen i kunstprosjektet til Bordalo II hvor alle installasjoner er laget av avfall. Plast-avfall.

Skattejakt

Hun er glad i miljøtorgene til Iris.
  - Å være her er nærmest som å gå på skattejakt, sier Anne Rita like før hun skal avduke skulpturen på miljøtorget i Beiarn.
  - Bordalo II sitt prosjekt er prisverdig, men jeg må helle litt malurt i begeret. Søpla kommer fra hele verden. Bordalos også. Skulpturene er laget i hans studio i Portugal og fraktet svært langt. I dette perspektivet kunne forurensningen kanskje vært mindre om man hadde brukt stedets søppel og invitert kunstneren til de ulike miljøtortgene i Salten, der han kunne samarbeidet med lokale ungdommer og voksne.

Anne Rita Nybostad
Anne Rita Nybostad hadde gjerne sett at kunstverkene av avfall kunne lages lokalt, og ikke i Lisboa.


Lokale prosjekter

- Det finnes mange andre kunstnere i Norge som også lager kunst av søppel. Blant annet ei gruppe som kaller seg Gerilja Plastic Movement. Denne gruppa, som holder til i Oslo, arbeider med søppel, spesielt fra havet. De lager kunstprosjekter for og med barn. Store skulpturer av det de finner på rek. Det kan være et tips til neste prosjekt i regi av Iris, sier Nybostad.

Formidling

Hun er opptatt av barn og unge og er nå i ferd med å avslutte utdannelse som gir henne kompetanse til å undervise i barne- og ungdomsskolen, og i kunstfag i videregående.
  - Formidling er enormt viktig, og det er jo det prosjektet til Bordalo II handler om. Han kjemper kampen mot overforbruket og gir naturen og dyrene en stemme.
  - Hvis vi tar på oss de kritiske brillene våre og ser på hva vi forbruker i løpet av en dag, skjønner alle at dette ikke går lenger. Vi har de siste 50 årene, i større omfang for hvert år, forbrukt jordas ressurser. I Norge er vi forbrukertoppen av f. eks dubeditter vi ikke trenger. Dette har følger som vi må ta inn over oss. Vi er nødt til å endre livsstil.

Mange fra administrasjonen i Beiarn møtte opp på avdukingen, blant andre rådmann Ole Petter Nybakk og ordfører Monika Sande.

Avduking  i BeiarnMange fra administrasjonen i Beiarn møtte opp på avdukingen, blant andre rådmann Ole Petter Nybakk og ordfører Monika Sande.

Lokal stemme

Anne Rita Nybostad er en lokal stemme i Salten i kampen mot overforbruket.
  - Da jeg vokste opp var det vanlig hjemme å vaske brødposen og bruke den flere ganger. Vi produserte langt mindre avfall enn i dag. Vi må tilbake dit der vi gjenbruker mer, om ikke brødposen, så i alle fall andre produkter, og bidrar til at det utvikles mer miljøvennlig emballasje, sier kunstneren.

Anne Rita NybostadAnne Rita Nybostad satte stor pris på skulpturen til Bordalo II. Hun lager selv kunst av brukte materialer.