Arbeidsmann hos IrisJohn Arild Strand har ansvaret for deponiet og kompostanlegget på Vikan. Han har 40 års erfaring i avfallsbransjen.

 

John Arild er som et kunnskapssenter når det kommer til avfallsbehandling. 40 år i bransjen har gitt ham et 360 graders blikk på hvordan vi til enhver tid kan forbedre oss. For selv om han er den store læremesteren på Vikan, er han ikke fremmed for å tenke nytt.

Metangass

- Et viktig prosjekt det nå jobbes med er å utnytte metangassen som oppstår under kompostering av matavfall. Det er et spennende prosjekt som litt fram i tid kan gjøre oss selvforsynt med bio-drivstoff og erstatte forbruk av 400.000 liter diesel i året, sier han fornøyd.
  Veteranen sørger for at Iris produserer jord av beste kvalitet. Han elsker jobben, og har ikke blitt lei av å løse problemstillinger selv etter 40 år i bransjen. Han lener seg aldri mot dagens status og leter hele tiden etter bedre måter å gjøre ting på. 

Miljø

- Det er givende å få lov til å være med på laget i en bedrift som er fremoverlent. Vi videreforedler avfall, og sørger for å levere så gode produkter som mulig - enten det dreier seg om kompostjord til innbyggerne i Salten, jern og metall, flis eller restavfall til våre leverandører.  I tillegg har vi fokus på at vi skal drive lønnsomt, samtidig som vi tenker på miljøet, sier John Arild.
  Det har vært en rivende utvikling i avfallsbransjen, for det var ikke slik var det ikke da han startet som vikar på det gamle anlegget på Bratten i Bodø i 1978. Da ble alt avfall lagt på deponi.

Deponi

- Jeg husker at vi fikk besøk fra Fylkesmannen på Bratten. De lurte på hva vi gjorde med farlig avfall. Du står på det svarte jeg. For da var det slik at alt avfall vi fikk inn, også farlig avfall, ble lagt på deponiet, forteller John Arild.
  Da anlegget på Vikan ble etablert, ble det etter hvert store endringer. 
  - Den viktigste er at vi tar hånd om farlig avfall og hindrer at giftstoffer havner i naturen. Det vi i dag legger på deponi er restavfall som ikke kan brennes, store enheter som ikke kan kvernes og forurensede masser, sier Strand. 

Sabotasje

Da Iris innførte tre-dunk-systemet i 1997, ble kompostanlegget etablert. Etter dette har endringene har kommet på løpende bånd. Blant annet har Iris Salten investert i ei forbehandlingskvern som tar plast ut av matavfallet. Men fortsatt er det et stort problem at noen ikke forstår konsekvenser av å legge feil ting i matavfallet, noe som John Arild synes er leit.
  - Vi får inn batterier, klær, bremseskiver, tepper, plastrør, elektriske artikler, dekk og maling sammen med matavfall. Det aller meste av dette er det faktisk gratis å levere. Men nå skal det sies at de aller fleste er flinke til å sortere, sier han.

Det fineste med John Arild er at han kunne godt valgt å være kongen på komposthaugen - belærende med pekefinger. Men det er han ikke. Han er raus med kunnskapen til alle rundt seg, for han vet at resultatet er det viktigste, nemlig at Iris Salten alltid gjør det enkelt for oss alle å gjøre det rette for miljøet.